astra logo hvid

Masseeksperiment 2023

– Jagten på mos, lav og bjørnedyr

Resultater 2021:
Indeklima og trivsel

Godt 30.000 elever er i fuld gang med at
gennemføre årets Masseeksperiment om indeklima, trivsel, koncentration og frisk luft.

Årets Masseeksperiment er verdens største interventionsundersøgelse, hvor vi kigger på effekten af frisk luft. Samtidig er det en helhedsundersøgelse, hvor eleverne måler på seks forskellige fysiske parameter i deres undervisningsmiljø. Endelig kobles disse fysiske data til test eleverne gennemfører: En trivselstest og en koncentrationstest.

Vil du se hvilke skoler der har gennemført Masseeksperiment? Så klik på Danmarkskortet her

Tusinde tak til alle jer, der er i gang med at gennemføre Masseeksperiment. 

Resultater

Resultaterne blev indberettet af 709 klasser fordelt på 234 skoler. Spørgeskema og koncentrationstest blev udfyldt mindst én gang af mere end 8000 elever. I alt modtog vi omkring 21300 trivselstests. 

  • 53% af klasserne målte en CO2 -værdi på over 1.000 ppm ved ‘Som plejer’
  • 36 % af klasserne målte en CO2-værdi på over 1.000 ppm ved ‘Med udluftning/ophold udendørs’’
  • 40% af klasserne målte lysstyrke på under 300 lux
  • 93% af klasserne målte et lydtrykniveau på over 60 dBa
Aktuelt

Nyheder om Masseeksperiment

sløret billede af skole indenfor

Danske skolelever går hvert år glip af næsten 30.000 skoledage på grund af dårligt indeklima

Naturvidenskabsfestival er en national festival, som har til formål at skabe engagerende oplevelser med science blandt børn og unge.

Elever måler klasseværelse

Dårligt indeklima påvirker skoleelevers trivsel

Resultaterne af Masseeksperiment 2021 på danske skoler viser, at CO2-niveauet i klasselokalerne ikke har ændret sig siden en tilsvarende, landsdækkende måling i 2009. Undersøgelsen viser samtidig for første gang i meget stor skala, at den dårlige luftkvalitet påvirker både elevernes trivsel og koncentrationsevne.

Elev udfører måling med mobil

Masseeksperiment udvalgt som fyrtårnsprojekt

Masseeksperiment er et af TeknologipagtRådets ni udvalgte fyrtårnsprojekter som alle er eksempler på særligt gode projekter, andre kan lade sig inspirere af.

elever arbejder sammen på trappe ved masseeksperimentbanner

Astras Masseeksperiment er motiverende naturfagsundervisning på et sølvfad

De næste tre uger skal flere tusinde elever fra hele landet måle om indeklimaet i skolen påvirker deres koncentrationsevne, for støj, indelukket luft og dårligt lys er trods årtiers fokuseret indsats fortsat hverdag for elever på mange danske skoler og gymnasier.

Elever samler affald

“Løftestang” for naturvidenskabelig arbejdsmetode

Nordsjællands Grundskole og Gymnasium
bruger Masseeksperiment som løftestang for progressionsarbejdet i den naturvidenskabelige metode.

Find inspiration i Eksperimentarkiv

Du kan stadig bruge materialerne fra tidligere års Masseeksperimenter i din undervisning. Her har vi samlet elevmaterialer, lærervejledninger og resultatrapporter fra tidligere eksperimenter.

Vidensdeklaration og didaktik

Astras anbefalinger til undervisning i naturfagene

Astra arbejder for at fremme undervisning i naturfag og naturvidenskabelige fag, som bidrager til, at børn og unge udvikler deres naturfaglige kompetence og er motiverede for at beskæftige sig med naturvidenskab.

Når børn og unge udvikler deres naturfaglige kompetence sker det bl.a. gennem undervisning i naturvidenskab og naturvidenskabelige fag, der er meningsfuld, relevant og motiverende. I undervisningen oplever eleverne at være en del af et socialt og fagligt fællesskab med mulighed for selvbestemmelse og passende faglig udfordring.

I Astra forstås god undervisning i naturfag og naturvidenskabelige fag således:

Støttet af

Masseeksperiment 2021 er støttet af Realdania. Masseeksperiment er en del af Realdania’s samlede indeklimaprojekt. De to tidligere Masseeksperimenter om skolernes indeklima og CO2 i 2009 og 2014 var ligeledes støttet af Realdania.

Modtag Astras nyhedsbrev

Tilmeld dig til Astras nyhedsbrev og få løbende inspiration og ny viden til din undervisning i naturfag og de naturvidenskabelige fagområder.  

Scroll to Top