En petriskål med materiale undersøges under et mikroskop

Økonomi

Fordeling af udgifter mellem Masseeksperiment og partner

  • Partneren på Masseeksperimentet afholder alle udgifter til egne forskere, analyse og bearbejdning af resultater, databehandling og intern kommunikation. 
  • Astra afholder udgifter forbundet med projektledelse, dataopsamling og overlevering, vejledninger, supplerende aktiviteter, videoguides, webplatform, SoMe samt presseindsats.
  • Det aftales for hvert projekt, hvordan udgifter til eksperimentkit (materialer, pakning, forsendelse) afholdes.
  • Der udarbejdes en kontrakt, hvor hver enkelt økonomisk post er angivet. Nedenstående er udelukkende et anslået overblik.
astra girl

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content