Elever laver feltundersøgelser

Evalueringer

NEUC-evaluering: Engagement og handlekompetence hos eleverne

Mange elever har har fået ny viden om indeklima og hvordan de kan forbedre det i klassen. De ser generelt indeklima som en autentisk problemstilling. De kan relatere til det. De fleste elever har deltaget aktivt, men deres engagement har været varierende. Nogle synes, at det er spændende at deltage, mens andre synes, at det er kedeligt.

Handlekataloget har fungeret særligt godt. I de klasser, som har arbejdet med handlekataloget, har eleverne i særlig grad fundet Masseeksperimentet vigtigt og spændende. 

Formålet med NEUCs evaluering af Masseeksperiment 2021 var at undersøge de naturfaglige potentialer set fra et elevperspektiv. Se evalueringen hos NEUC.

astra girl

NEUC-evaluering af Masseeksperimentet Indeklima

Evalueringen er gennemført af Karina Magnussøn Andresen og Dorte Christiansen Elmeskov. Rapporten er udgivet af Neuc (Naturfagenes Evaluerings- og udviklingscenter neuc.dk) i maj 2022 med titlen 'Engagement og handlekompetence hos eleverne samt elevernes opfattelse af Masseeksperimentet som kompetenceorienteret naturfagsundervisning.

Effekten af projekter som Masseeksperimentet

Ny PhD har undersøgt, hvorvidt Masseeksperimentet kan sammenlignes med traditionelle måder at indsamle data til forskningsprojekter. 

Undersøgelsen tager udgangspunk i Masseksperimentet 2019. Resultat af undersøgelsen viser, at den data, eleverne indsamlede, kan måle sig med den traditionelle dataindsamling, hvor forskere eksempelvis selv står for indsamlingen af data. Det vil sige at den data, eleverne indsamlede, er lige så brugbare som, hvis det var forskerne selv der indsamlede dataen. 

Undersøgelsen viser desuden at Masseeksperimentets ‘citizen science’ design og evalueringsredskaber er en afgørende faktor når det handler om at fremme elevernes pro-miljøadfærd (PEB). 

PhD afhandlingen hedder ‘Plastic Pollution, People, and Policy’ publiceret i 2023 og er af  Nikoline G. Oturai, Postdoc. 

Læs PhD afhandlingen her. 

astra girl

Læs den videnskabelige artikel

Artiklen er skrevet af Nikoline G. Oturai, Sabine Pahl, Kristian Syberg og har titlen 'How can we test plastic pollution perceptions and behavior? A feasibility study with Danish children participating in “the Mass Experiment”'.

Den er udgive d. 7. oktober 2021 i Science of the Total Environment.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content