Glad elev laver Masseeksperiment

Masseeksperiment 2022: Kemi i luften

Elever undersøger den kemiske sammensætning i luften

76 skoleklasser deltog i målingerne af kemi i luften - et ekstra eksperiment under Masseeksperiment 2021. De målte indholdet af kemiske stoffer over en periode på fire uger ved hjælp af en indeklimasensor, der måler hvert tiende minut.

Resultaterne fra målingerne, der blev sendt til analyse hos Kasper Vita Kristensen, adjunkt ved institut for Bio- og Kemiteknologi ved Aarhus Universitet. Resultaterne viste, at der er over 450 forskellige flygtige organiske forbindelser, der blev målt i perioden. Mange stammer fra eleverne selv i form af sved, udånding, parfume og lignende, mens andre stammer fra fx rengøring, byggematerialer og madpakker.

astra girl

Vil du gentage eksperimentet?

I kan gennemføre eksperimentet 'Kemi i luften', i jeres klasse. Eksperimentet består af to metoder til målinger af kemi i luften.

Ved den ene metode anvendes en indeklimasensor til at måle på luftens totale indhold af kemi. Indeklimasensoren skal blot aktiveres og hænges på væggen i klasselokalet.

Ved den anden metode skal I indsamle
tre prøver af luftens kemi på indsamlingsrør. Her bruges bl.a. en plastsprøjte. 

Eksperimentvejledning

Hent vejledning

Vil du vide mere om resultaterne?

  • Der blev fundet over 450 forskellige VOC’er - flygtige organiske forbindelser. 
  • 96 % oplevede på et tidspunkt i måleperioden koncentrationer over det anbefalede maks.
  •  65 % oplevede koncentrationer over anbefalede grænseværdier i en fjerdedel af tiden eller mindre.
  • 38 % af de målte 60 hyppigste VOC’er er koblet til lugtgener eller ubehag.
  • 100 % af klasserne oplevede specifikke VOC’er i koncentrationer over lugtgrænsen. 

Resultatrapport

Hent resultatrapport

Handlemuligheder

I kan selv gøre noget, for at forbedre jeres indeklima. Tag en snak i klassen om  hvordan I synes, at jeres rutiner for udluftning skal være?

Her finder I to 'redskaber' til snakken.

astra girl

Støttet af

Masseeksperiment 2021-2022 er støttet af Realdania. Masseeksperiment er en del af Realdanias samlede indeklimaprojekt. De to tidligere Masseeksperimenter om skolernes indeklima og CO2 i 2009 og 2014 var ligeledes støttet af Realdania. 

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content