En petriskål med materiale undersøges under et mikroskop

Masseeksperiment 2023: Mikroliv

Største kortlægning af mikrolivet i den danske natur

Knap 30.000 elever fra grundskoler og gymnasier i hele Danmark har deltaget i Masseeksperiment 2023 – den hidtil største kortlægning af mikrolivet i den danske natur.

Elevernes primære opgave i Masseeksperimentet 2023 var at indsamle og undersøge mosser og laver på forskellige levesteder. Som et ekstra eksperiment skulle de også undersøge de bjørnedyr, der lever i de mikroskopiske og sårbare økosystemer.

Eleverne indsamlede prøver, screenede prøverne med naturvidenskabelige undersøgelser, målte abiotiske faktorer og ledte efter bjørnedyr i det indsamlede mos og lav.

Masseeksperimentet fandt sted i uge 16-19, 2023. 

Eksperimentet blev gennemført sammen med forskere fra Statens Naturhistoriske Museum. Eleverne registrerede deres fund via appen 'Arter - Indberetning' og sendte fysiske prøver eller præparater til samlingerne på Statens Naturhistoriske Museum.  

astra girl

Helt nye arter er blevet fundet!

Resultaterne er klar, og vi har samlet dem i denne film, som du kan vise dine elever.

Afspil video

Vil du vide mere?

1.271 klasser og i alt 27.710 elever har deltaget i Masseeksperiment 2023. 

Eleverne har fundet: 

  • 54 arter af mosser, heraf en ret sjælden art og flere interessante arter.
  • 44 arter af laver, herunder en meget sjælden og spændende art.
  • 49 arter af bjørnedyr, herunder mindst fem helt nye arter – Arter, som aldrig tidligere er set på verdensplan.

Hent pressemeddelelsen

Resultatrapport

Hent resultatrapport

Vil du gentage eksperimentet?

Jagt mos, lav og bjørnedyr med dine elever

Selvom Masseeksperimentet 2023 er afsluttet kan I stadig gennemføre eksperimentet selv. 

Eksperimentvejledningen er til både lærer og elev. Det indledende afsnit er målrettet læreren og opsummerer kort, hvad det vil være godt at have forholdt sig til eller være informeret om på forhånd.

Resten af vejledningen er målrettet eleverne og opdelt i hver sin del af eksperimentet. For hver del er der en to do-liste og derefter en uddybende beskrivelse af undersøgelserne, elever skal gennemføre.

Eksperimentvejledning

Hent vejledning

Sådan gør I!

Supplerende materiale til eksperimentet

Introducer eleverne til den undersøgelsesteknik, vi kalder ‘At nøgle’. Lad eleverne bruge nøglerne til at bestemme mos, lav og bjørnedyr ned til gruppe, familie eller art med de nøgler, vi har udviklet til formålet.

Som hjælp til mosser har vi også udviklet en billedeguide, eleverne kan bruge. I kan også hente et farvekodekort, som I kan bruge til at aflæse pH-værdien på jeres prøver af mos og lav. 

astra girl

Endnu flere aktiviteter!

 

Vi har udviklet seks yderligere aktiviteter til temaet om mikroliv, som du kan lave sammen med dine elever, hvis I vil arbejde videre med jeres undersøgelser.

Klik på aktiviteterne til højre, eller besøg testoteket for endnu flere ideer, til hvad du kan lave med din klasse. 

Støttet af

Masseeksperiment 2022/2023 er støttet af Villum fonden, 15. Juni Fonden, Friluftsrådet og Aage V. Jensen Naturfond.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.
Skip to content