Elevgruppe sidder i vinduet mens der bliver luftet ud

Masseeksperiment 2021: Indeklima III

Indeklima og trivsel

Masseeksperiment 2021 blev gennemført i ugerne 44-46. Sammen med forskere fra Center for Indeklima og Energi ved Danmarks Tekniske Universitet indsamlede elever data til verdens største interventionsundersøgelse. De målte på fysiske parametre samt undersøgte deres trivsel og koncentration på to forskellige dage. 

Eleverne undersøgte

 • Luftkvalitet bedømt ud fra luftens CO2-koncentration
 • Temperatur bedømt ud fra luftens temperatur og strålingstemperaturen i lokalet
 • Lydforhold bedømt ud fra lydtrykniveau og efterklangstid
 • Lysforhold bedømt ud fra belysningsstyrke
 • Velvære bedømt med en elevtrivselstest
 • Koncentrationsevne bedømt ud fra en elevkoncentrationstest
astra girl

Videnskabelig artikel i tidsskriftet Energy and Buildings

Forskningsresultaterne fra Masseeksperiment er brugbart også i en bredere sammenhæng. Forskerne bag Indeklima og trivsel har udgivet en artikel i det videnskabelige tidsskrift 'Energy and Buildings', med følgende highlights:

 • Et storskala, citizen science interventionsstudie foretaget i mere end 700 danske klasselokaler
 • Eleverne målte luftkvaliteten i klasseværelset, svarede på spørgeskemaer og udførte performance test
 • Udluftningen forbedrede elevernes oplevelse og lettede deres symptomer
 • Eleverne lavede 6% færre fejl i koncentrationstests efter at have luftet ud i klasseværelset
astra girl

Handlemuligheder

I kan selv gøre noget, for at forbedre jeres indeklima. Tag en snak i klassen om  hvordan I synes, at jeres rutiner for udluftning skal være?

Her finder I to 'redskaber' til snakken.

astra girl

Vil du vide mere om resultaterne?

Masseeksperiment 2021 kort fortalt:

 • 53% af klasserne målte en CO2 -værdi på over 1.000 ppm ved ‘Som plejer’
 • 36 % af klasserne målte en CO2-værdi på over 1.000 ppm ved ‘Med udluftning/ophold udendørs’’
 • 40% af klasserne målte lysstyrke på under 300 lux
 • 93% af klasserne målte et lydtrykniveau på over 60 dBa

Resultatrapport

Hent rapporten

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content