To elever er ude i skove og indsamle mos i et kaffefilter
  • Om Masseeksperiment

Om Masseeksperiment

Masseeksperiment som koncept

Masseeksperimentet er verdens største ‘Student Science Project’. Hvert år udvikles et Masseeksperiment med et nyt forskningsmæssigt tema, hvor tusindvis af elever over hele landet på samme tid deltager. 

Styrken i projektet er at eleverne:

  • får oplevelsen af at bidrage til relevant og virkelig forskning 
  • afprøver forskningsverdenens naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder 
  • oplever et fællesskab med tusindvis af andre elever
  • indsamler en stor mængde data, der bidrager til reelle forskningsmæssige resultater


Tidligere Masseeksperimenter har bidraget til betydelige forskningsmæssige resultater, hvoraf flere er publiceret i naturvidenskabelige anerkendte tidsskrifter, haft indflydelse på lovgivning samt en betydelig outreach. Læs om tidligere Masseeksperimenter her.

astra girl

Kompetenceorienteret naturfagsundervisning

Masseeksperimentet indeholder elementer af kompetenceorienteret naturfagsundervisning:

  • Autentisk problemstilling, ex faglig autentisk situation, hvor eleverne udfører samme naturvidenskabelige undersøgelser som forskerne arbejder med
  • Problembaseret naturfagsundervisning, der indebærer at eleverne gennemfører praktiske undersøgelser

 

Læs mere om kompetenceorienteret naturfagsundervisning hos Emu.

astra girl

Praksisfaglig undervisning

Et stort flertal af lærere – 71 procent - vurderer, at praksisfaglig undervisning rummer et potentiale for højere elevmotivation. Det motiverer eleverne, når de kan bidrage til et autentisk problem, og deres bidrag kan bruges af nogen til noget. Det er lige præcis hvad vi gør i Masseeksperiment, hvor eleverne bruger autentiske undersøgelsesmetoder til at bidrage til forskning. 

Kilde: Kortlægning af folkeskolers arbejde med praksisfaglighed, EVA 2023

astra girl

Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning

Masseeksperimentet kan karakteriseres som undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning, idet eleverne møder et autentisk problem, som de forsøger at besvare, ved at indsamle og fortolke data gennem eksperimentelt arbejde, hvor de bruger autentiske naturvidenskabelige metoder.

Eleverne stiller dog ikke selv problemstillingen og hypotesen, idet forskerne på forhånd har stillet disse, ligesom undersøgelsesdesignet, af hensyn til ensrettet dataopsamling, er defineret på forhånd og uden frihedsgrader for eleverne. 

Læs mere om undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning

astra girl

Fællesfagligt fokusområde

Masseeksperimentet kan med udvidelse af supplerende aktiviteter opbygges som et fællesfagligt fokusområde, med mulighed for opgivelse til den Fællesfaglige Naturfagsprøve, idet Masseeksperimentet indeholder:

  • elevernes egne undersøgelser i lokalområdet
  • elevernes arbejde med teknologi, lav- eller højteknologisk, analogt eller digitalt
  • beskrivelse af interessemodsætninger, så eleverne får mulighed for at tage stilling

Læs mere om Masseeksperimentet som fællesfaglig fokusområde, fælles aktivitet på tværs af skolen eller løftestang for naturvidenskabelig arbejdsmetode.

Givende for forskningen

Læs om hvad det har givet lektor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø, Kristian Syberg, at være forskningspartner på Masseeksperiment. Kristian var repræsentant for MarinePlastic, som forskerpartner på Masseeksperimentet 2019: Plastforurening i Danmark, verdens første nationale kortlægning af plastforurening.

'Børn kan være en stor hjælp for forskere - Masseeksperimentet er et godt eksempel.'

Kristian Syberg, lektor ved Institut for Naturvidenskab og miljø

Børn kan være en stor hjælp for forskere.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content