Trivselstest

I årets eksperiment ønsker vi at undersøge, om der en sammenhæng mellem indeklimaforholdene og elevernes trivsel. Samtidig får vi mulighed for at undersøge, om der er en sammenhæng mellem frisk luft i frikvartererne og udluftning og elevernes trivsel.

Eleverne skal gennemføre testen begge de dage, hvor eksperimentet løber. Det tager ca. 20 minutter at gennemføre testen, som besvares ved hjælp af tryk på ‘humørikoner’.

Testen

Ved besvarelsen vil eleverne blive bedt om at vurdere alvorligheden af hvert spørgsmål på en skala fra 1 − 5, hvor 5 betyder, at de ikke var generede. Eleverne skal både vurdere deres personlige opfattelse af indeklimaet, samt hvorledes de er generede af en række symptomer.
For at gøre det let forståeligt for eleverne, er skalaen opsat med billeder af forskellige ‘humørikoner’, der kan repræsentere, hvor tilfredse eller utilfredse de er.

Link til testen

Link til selve testen vil I kunne finde på siden her, kort før selve eksperimentet skal gennemføres. I får ligeledes besked via mail.

Nedenstående er et eksempel på, hvordan trivselstestens spørgsmål kan se ud:

astra girl
Vurdering af klasseværelset lige