Verdens største interventiosnundersøgelse
Er indeklima et problem på jeres skole? Lad eleverne få deres egen stemme og mulighed for at handle på et naturvidenskabeligt oplyst grundlag. Få jeres egne data for præcis jeres undervisningsmiljø, samt mål for elevernes trivsel, sundhed og læring. Og få redskaber til at kunne handle - herunder løsningsforslag.

Masseeksperimentet 2021 er verdens største interventiosnundersøgelse, hvor vi undersøger forskellen på indeklimaet på to undervisningsdage. En dag hvor eleverne er udendørs i frikvarterne og der bliver luftet ud modsat en dag, hvor eleverne er indendørs i frikvarterene og der ikke bliver luftet ud.

Deltag i Masseeksperimentet og få:
● Jeres egne videnskabelige målinger for belysning, lyd, efterklang, CO2 og temperatur
● Koblingen mellem de fysiske målinger og elevernes trivsel
● Socioøkonomiske mål for konsekvenserne for elevernes sundhed og indlæring
● Forslag til løsninger, der kan inddrages i en handleplan for jeres skole

Fakta om eksperimentet og tilmelding
● Tilmelding til årets Masseksperiment er den 11 maj 2021.
● Tilmelding er åben indtil alle pladser er optaget, 60.000 elever kan deltage.
● Masseeksperimentet kan gennemføres fra uge 38 til og med uge 41 2021.
● Selve eksperimentet løber over 2 dage af 4 lektioner hver dag.

Masseeksperimentet 2021 bliver lavet i samarbejde med forskere fra DTU.

astra girl
Scroll to Top