Kolding Naturskole

Beskrivelse af tilbud

Skoler I Kolding Kommune kan låne Naturskolen i Marielundsskoven til masseeksperimentet. Her er adgang til mikroskoper, stereolupper og lokalet er indrettet til præcis den slags eksperimenter. Skolerne er velkomne til selv at låne lokalet med udstyr og gennemføre masseeksperimentet på egen hånd.

Naturvejleder Rune Kjærgaard Lange og Naturfagskonsulent Rikke Handberg står endvidere til rådighed og kan være med til at gennemføre masseeksperimentet som undervisere, såfremt det kan lade sig gøre.
De er dog begrænsede af, at de kan være booket til andet i deres kalender. Men giv os et kald og vi taler om hvad der er muligt.

Skip to content