Københavns Naturskole

Beskrivelse af tilbud

Københavns Naturskole kan hjælpe med indsamling, undersøgelse og formidling, hovedsagelig på vores egen lokation, men efter aftale også på skolens matrikel. Vi har mikroskoper og stereolupper, og vi kan vise på storskærm det vi finder af spændende organismer, samt tage billeder og korte film af de mest relevante fund. Vi kan gå på jagt efter lav, mos og bjørnedyr i naturen på Vestamager, eller hjælp med at undersøge skolegårdens mikro-natur.

Skip to content