Elever arbejder i fysiklokalet

Masseeksperiment som koncept

Bygget op om den naturvidenskabelige arbejdsmetode

Den naturvidenskabelige arbejdsmetode er central i undervisningen i naturfag og naturvidenskab. Arbejdet med den naturvidenskabelige arbejdsmetode peger op i Fælles Mål og opbygger de kompetenceområder, eleverne skal bruge, både ved den nye fælles prøve i naturfagene og videre i deres uddannelsesforløb.

Undersøgelser viser desuden, at arbejdet med den naturvidenskabelige arbejdsmetode kan understøtte elevernes nysgerrighed, læring, engagement og medbestemmelse.

Masseeksperiment er et forskningsmæssigt projekt, hvor hypotese og eksperimentdesign er fastlagt af forskerne, og Masseeksperiment er derfor i sagens natur et klassisk, struktureret eksperiment. Den naturvidenskabelige arbejdsmetode er dog i centrum, når eleverne arbejder med indsamling af materialer, observerer og registrerer, analyserer eller benytter andre undersøgelsesmetoder i forbindelse med selve eksperimentet.

astra girl

Undersøgende arbejde

Desuden er det en oplagt mulighed at lade undervisningen tage udgangspunkt i det undersøgende arbejde, herunder den naturvidenskabelige arbejdsmetode, når I arbejder med den problematik, Masseeksperiment omhandler.

I kan fx lade selve Masseeksperiment være en del af et undervisningsforløb, som tager udgangspunkt i det undersøgende arbejde. Hvert år udarbejder vi undervisningsforløb med udgangspunkt i årets faglige tema, hvor Masseeksperiment er en central aktivitet i forløbet. Til brug for inspiration eller input til din daglige undervisning. 

Dogmeregler for Masseeksperiment

 1. Eksperimentet skal tage udgangspunkt i et naturvidenskabeligt spørgsmål og en hypotese. Det skal have en tydelig naturvidenskabelig vinkel, og naturvidenskabelige metoder skal være det centrale i eksperimentet.

 2. Partner kan være forskningsinstitutioner, universiteter eller forskere ved private virksomheder. Den videnskabelige del af eksperimentet må ikke genere økonomi for den deltagende partner.

 3. Eksperimentet skal producere ny viden og have en samfundsrelevans, som medierne vil interessere sig for.

 4. Eksperimentets indhold skal være virkelighedsnært for eleverne og have relevans for deres egen hverdag.

 5. Grundeksperimentdesignet skal have en sværhedsgrad, der er målrettet elever, og kunne udføres af alle elever fra 0. klasse til 3.g. Eksperimentet kan eventuelt være 2-delt, så det suppleres af et ekstraeksperiment med en højere sværhedsgrad (kræver kendskab til metoder og redskaber/udstyr).

 6. Eksperimentet skal kunne gennemføres i forbindelse med naturfagsundervisningen og i omgivelserne på eller omkring skolen/undervisningsstedet.

 7. Eksperimentkittet skal indeholde materialer, der er nødvendige for gennemførelse af eksperimentet, med undtagelse af materialer der er normalt tilgængelige på en skole

 8. Der udvikles undervisningsmaterialer og aktiviteter som et supplerende ‘univers’. Materialer og aktiviteter der er målrettet emnet for Masseeksperiment samt målrettet klassetrin. Der er frivilligt for de deltagende lærere, om de benytter sig af disse materialer eller aktiviteter.
astra girl

Økonomi i Masseeksperiment

 1. Der udarbejdes en kontrakt, hvor hver enkelt økonomisk post er angivet. Nedenstående er udelukkende et anslået overblik.

 2. Partner på Masseeksperimentet afholder alle udgifter til egne forskere, analyse og bearbejdning af resultater, databehandling og intern kommunikation. Der ydes endvidere et tilskud til Astra for overlevering af data fra Masseeksperimentet, afhængigt af i hvilket omfang der er brug for dataoverlevering.

 3. Astra afholder udgifter forbundet med projektledelse, dataopsamling, vejledninger, udvikling af aktiviteter, instruktionsvideoer, undervisningsmaterialer, webplatform, SoMe samt presseindsats.

 4. Det aftales for hvert projekt, hvordan udgifter til eksperimentkit (materialer, pakning, forsendelse) afholdes.
astra girl

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.