Elever laver feltundersøgelser

Evalueringer

NEUC-evaluering: Engagement og handlekompetence hos eleverne

Mange elever har har fået ny viden om indeklima og hvordan de kan forbedre det i klassen. De ser generelt indeklima som en autentisk problemstilling. De kan relatere til det. De fleste elever har deltaget aktivt, men deres engagement har været varierende. Nogle synes, at det er spændende at deltage, mens andre synes, at det er kedeligt.

Handlekataloget har fungeret særligt godt. I de klasser, som har arbejdet med handlekataloget, har eleverne i særlig grad fundet Masseeksperimentet vigtigt og spændende. 

Formålet med NEUCs evaluering af Masseeksperiment 2021 var at undersøge de naturfaglige potentialer set fra et elevperspektiv. Se evalueringen hos NEUC.

astra girl

NEUC-evaluering af Masseeksperimentet Indeklima

Evalueringen er gennemført af Karina Magnussøn Andresen og Dorte Christiansen Elmeskov. Rapporten er udgivet af Neuc (Naturfagenes Evaluerings- og udviklingscenter neuc.dk) i maj 2022 med titlen 'Engagement og handlekompetence hos eleverne samt elevernes opfattelse af Masseeksperimentet som kompetenceorienteret naturfagsundervisning.

Elevers adfærd og opfattelse af plastforurening før og efter eksperimentet

Studiet undersøgte, hvorvidt Masseeksperimentet 2019 om plastforurening i vand havde en effekt på adfærd og opfattelse i forhold til plastforurening hos eleverne.

Forskerne fandt ud af, at det IKKE havde den store effekt. Sandsynligvis fordi, eleverne allerede havde en høj bevidsthed om miljøhensyn.

De fandt også ud af, at alder havde en betydning for, hvordan deltagerne rapporterede deres miljøadfærd før og efter ME. Det tyder på, at man bør have forskellige tilgange til elever alt efter deres alder, hvis man gerne vil ændre deres adfærd ift. miljø.

astra girl

Læs den videnskabelige artikel

Artiklen er skrevet af Nikoline G. Oturai, Sabine Pahl, Kristian Syberg og har titlen 'How can we test plastic pollution perceptions and behavior? A feasibility study with Danish children participating in “the Mass Experiment”'.

Den er udgive d. 7. oktober 2021 i Science of the Total Environment.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.