To elever er ude i skove og indsamle mos i et kaffefilter
  • Om Masseeksperiment

Om Masseeksperiment

Engagerende og motiverende naturfagsundervisning knyttet til elevernes hverdag

Elever skal opleve, at naturvidenskab og naturfag handler om deres egen hverdag og kan bruges til noget. De skal have naturvidenskaben i hænderne og helt ind under huden, fordi det styrker motivation, engagement og læringsudbytte hos eleverne.  

I Masseeksperiment gennemfører tusindvis af elever naturvidenskabelige undersøgelser og sender deres data til forskere, som bruger det i aktuelle forskningsprojekter. Det skaber en direkte kobling mellem undervisning, aktuelle problemstillinger i hverdagen og forskning. Samtidig skaber projektet en platform for lærerne, hvor de kan styrke deres egen praksis inden for kompetenceorienteret naturfagsundervisning.

astra girl

Skiftende eksperimenter - samme høje faglige og didaktiske standard

Hvert år gennemføres et nyt Masseeksperiment med et nyt fagligt fokus og nye forskningspartnere. Kernen i programmet forbliver dog den samme - det er elevernes læring og oplevelse, der er det vigtigste. Derfor stiller vi høje krav til de forskningspartnere, vi samarbejder med.

Temaet skal være aktuelt og virkelighedsnært for eleverne - det skal være noget, de kan forholde sig til. De metoder, der bruges i eksperimentet er altid autentiske forskningsmetoder, som forskerne selv ville benytte. Det giver en ægte oplevelse af hvad naturvidenskab kan bruges til.

Masseeksperiment skal være for alle, så selvom det er autentiske forskningsmetoder skal det designes på en måde, så det kan gennemføres i en almindelig folkeskoleklasse. Det er altid et emne, eleverne får noget ud af, uanset om de går i 0. klasse eller 1. g. 

Elevernes bidrag indgår som en væsentlig del af dataindsamlingen i forskningsprojektet, og den enkelte klasse eller elev er vigtig for det færdige resultat. Det er altid eleverne der agerer som forskere - aldrig dem, der bliver forsket på. Og forskningsprojektet ville ikke kunne gennemføres uden deres bidrag.

astra girl

Masseeksperiment er fyntårnsprojekt under teknologipagten

astra girl

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.