Nyheder - Ny Viden

Astras Masseeksperiment er motiverende naturfagsundervisning på et sølvfad

De næste tre uger skal flere tusinde elever fra hele landet måle om indeklimaet i skolen påvirker deres koncentrationsevne, for støj, indelukket luft og dårligt lys er trods årtiers fokuseret indsats fortsat hverdag for elever på mange danske skoler og gymnasier.

Med Masseeksperiment 2021 vil det vise sig, hvordan sammenhængen faktisk er mellem indeklimaet og elevernes trivsel og koncentrationsevne. Godt 30.000 elever i grundskoler og gymnasier deltager i Astras Masseeksperiment 2021, som er udviklet i samarbejde med forskere på DTU Byg og med støtte fra foreningen Realdania.

For eleverne er undersøgelsen en kæmpegevinst, lyder det fra programlederen bag Masseeksperiment, ”Vi håber, at eleverne oplever, at deres deltagelse i Masseeksperiment er motiverende og virkelighedsnær naturfagsundervisning, og at de oplever, at de efterfølgende kan handle, gøre noget aktivt for et bedre indeklima og deres egen trivsel på et naturvidenskabeligt, oplyst grundlag,” siger programleder for Masseeksperimentet i Astra, Lene Christensen.

”Vi håber, at eleverne oplever, at deres deltagelse i Masseeksperiment er motiverende og virkelighedsnær naturfagsundervisning, og at de oplever, at de efterfølgende kan handle, gøre noget aktivt for et bedre indeklima og deres egen trivsel på et naturvidenskabeligt, oplyst grundlag,” siger programleder for Masseeksperimentet i Astra, Lene Christensen.

Når Masseeksperiment 2021 er afsluttet, vil hver skole kunne få udleveret egne data efter ønske. Desuden får eleverne et handlekatalog med bud på, hvordan de selv, lærerne og skolen kan ændre adfærden for at forbedre indeklimaet. Det kan for eksempel være at lufte ud flere gange dagligt, ikke sidde i biografopstilling, men i små grupper af hensyn til lyden, at hænge pendler op over bordene i stedet for lysstofrør i loftet eller at lægge et lille gulvtæppe i hyggekrogen i klasselokalet.

Forskerne har store forventninger

”Vi har meget store forventninger til undersøgelsen, der for første gang giver os data i kæmpestor skala på tværs af skolerne. Nu opskalerer vi, laver en helhedsundersøgelse og får mere konsistent dokumentation i modsætning til de mindre undersøgelser, der hidtil er lavet. Det er pokkers vigtigt, for vi ved at et dårligt indeklima kan medføre hovedpine og uoplagthed og påvirke elevernes trivsel, læring og præstationsevne”, siger professor ved Sektion for Indeklima på DTU Byg, Jørn Toftum.

”Vi har meget store forventninger til undersøgelsen, der for første gang giver os data i kæmpestor skala på tværs af skolerne. Nu opskalerer vi, laver en helhedsundersøgelse og får mere konsistent dokumentation i modsætning til de mindre undersøgelser, der hidtil er lavet. Det er pokkers vigtigt, for vi ved at et dårligt indeklima kan medføre hovedpine og uoplagthed og påvirke elevernes trivsel, læring og præstationsevne”, siger professor ved Sektion for Indeklima på DTU Byg, Jørn Toftum.

Det er i høj grad eleverne selv, der medvirker til at indsamle data i Masseeksperimentet. Ved hjælp af måleudstyr og vejledninger, leveret af Astra, måler eleverne på seks indeklimaparametre i klasselokalet over to dage med en uges mellemrum i en såkaldt interventionsundersøgelse.

Den ene dag gør eleverne, som de plejer i frikvarteret, den anden dag lufter eleverne ud i pausen og forlader klasseværelset imens. Samtidig gennemgår eleverne begge dage en anonym måling af deres trivsel og en test for koncentrationsevne.

Støj, lys og varme måles også

Masseeksperiment 2021 er en helhedsundersøgelse. Foruden målingen af CO2-koncentrationen i luften skal eleverne bedømme indeklimaet på andre målte parametre, nemlig belysning, støj, efterklang og temperatur i klasselokalerne.

Masseeksperiment om indeklima blev også gennemført i 2009 og 2014 med målinger af luftkvaliteten i danske skoler. Tallene for CO2 koncentrationen bliver i år målt med samme slags udstyr. Disse tal vil derfor kunne sammenlignes med de tidligere undersøgelser og besvare, om CO2 – indeklimaet har ændret sig, og om det påvirker elevernes trivsel og koncentrationsevne negativt.

Fra 2009 og til 2014 var der så godt som ingen ændringer i luftkvaliteten og konklusionen lød: Over halvdelen af danske klasselokaler har en CO2-koncentration over det acceptable niveau.

”Denne undersøgelse vil forhåbentlig igen sætte konsekvenserne af indeklimaet i undervisningsmiljøet på dagsordenen, både på den enkelte skole, blandt forældrene og hos politikerne,” siger Jørn Toftum.

”Denne undersøgelse vil forhåbentlig igen sætte konsekvenserne af indeklimaet i undervisningsmiljøet på dagsordenen, både på den enkelte skole, blandt forældrene og hos politikerne,” siger Jørn Toftum.

Masseeksperiment 2021 gennemføres fra d. 1. november og tre uger frem. Data bliver indberettet af eleverne til forskerne på DTU Byg, der efterfølgende bearbejder tallene. Det forventes, at resultaterne offentliggøres i februar 2022. Senere skal resultaterne af Masseeksperiment 2021 publiceres videnskabeligt.

Relateret indhold

Andre nyheder og cases

30.000 elever på jagt efter bjørnedyr

Masseeksperiment er i fuld gang! 30.000 eleverne prøver kræfter med anderledes undervisning og bidrager til at forskere får et bedre grundlag for at forstå biodiversitetskrisen.

Elev hælder væske fra kolbe til reagensglas

Kemiske stoffer påvirker indeklimaet i klasselokaler

Resultater fra Masseeksperiment 2021 viser, at luften i danske klasselokaler er fuld af kemi. Læs om resultaterne, og om hvad I kan gøre ved det. 

Elever måler vinduet op

Dårligt indeklima påvirker skoleelevers trivsel

Masseeksperiment 2021 viser, at CO2-niveauet i klasselokalerne ikke forbedret siden 2009. Den dårlige luftkvalitet påvirker både elevernes trivsel og koncentrationsevne.

Elever sidder til undervisning i klasselokalet

Masseeksperiment udvalgt som fyrtårnsprojekt

Masseeksperiment er et af TeknologipagtRådets ni udvalgte fyrtårnsprojekter som alle er eksempler på særligt gode projekter, andre kan lade sig inspirere af.

Elev måler indeklima med sin smartphone

Fælles oplevelse for en hel skole

Trekløverskolen i Frederikssund kastede sig ud i Masseeksperiment for første gang. Det blev en del af den fælles historie for de tre afdelinger.

Skip to content