Nyheder - Ny Viden

Masseeksperiment udvalgt som fyrtårnsprojekt

Masseeksperiment er et af TeknologipagtRådets ni udvalgte fyrtårnsprojekter som alle er eksempler på særligt gode projekter, andre kan lade sig inspirere af.

Teknologipagtens vision er, at Danmark skal have de nødvendige tekniske og digitale kompetencer for fremtiden og har de seneste tre år samlet og skabt overblik over STEM-projekter i Danmark. Pagten sikrer netværk, videns- og erfaringsdeling, ny viden og nye indsatser, og den består i dag af 134 projekter, 912 aktører og over 2 mio. deltagere fra 2018-21.

Med udnævnelsen af de ni fyrtårnsprojekter håber TeknologipagtRådet at kunne øge indsatsen og forbedre kvaliteten i andre projekter.

”I Danmark har vi en lang række værdifulde indsatser, der er med til at udvikle danskernes STEM-kompetencer. I bestræbelserne på at sikre, at vi som samfund griber de mange lovende muligheder i takt med en hastig digital og teknologisk udvikling, er det helt afgørende, at vi deler viden og lærer af hinanden. De netop udvalgte fyrtårnsprojekter vil stå som rollemodeller med viden, erfaring og gode ideer, der kan inspirere de øvrige engagementer og projekter i Teknologipagten ”,  siger André Rogacziewski, formand for TeknologipagtRådet.

Teknologipagtens mål er, at flere danskere skal uddanne sig inden for og arbejde med STEM (STEM er et engelsk akronym for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik, red.). Derfor samler Teknologipagten Danmarks STEM-projekter og skaber videndeling og netværk på tværs af projekterne samt tilrettelægger indsatser, så der skabes ny viden om, hvordan vi lykkes med at sikre Danmark de nødvendige teknologiske og digitale kompetencer.

Fyrtårnsprojekterne skal fungere som rollemodeller for både nuværende og fremtidige STEM-projekter inden for både uddannelses- og opkvalificeringsområdet. Derfor er der også stor diversitet blandt de ni udvalgte, så flest mulige STEM-projekter kan finde inspiration fra de udvalgte projekter og trække på deres erfaringer og viden. Fyrtårnsprojekterne udvælges for en toårig periode.

De ni udvalgte fyrtårnsprojekter er:

  • Videnskabsklubben
  • Matematikcenter
  • Coding Class
  • Kampagnen Engineer the Future
  • Engineering i skolen
  • Masseeksperimentet
  • KomDigital
  • Digital Dogme
  • Kvinder i IT-Branchen

Badge for Fyrtårnsprojektet

Relateret indhold

Andre nyheder og cases

30.000 elever på jagt efter bjørnedyr

Masseeksperiment er i fuld gang! 30.000 eleverne prøver kræfter med anderledes undervisning og bidrager til at forskere får et bedre grundlag for at forstå biodiversitetskrisen.

Elev hælder væske fra kolbe til reagensglas

Kemiske stoffer påvirker indeklimaet i klasselokaler

Resultater fra Masseeksperiment 2021 viser, at luften i danske klasselokaler er fuld af kemi. Læs om resultaterne, og om hvad I kan gøre ved det. 

Elever måler vinduet op

Dårligt indeklima påvirker skoleelevers trivsel

Masseeksperiment 2021 viser, at CO2-niveauet i klasselokalerne ikke forbedret siden 2009. Den dårlige luftkvalitet påvirker både elevernes trivsel og koncentrationsevne.

Elever måler vinduet op

Astras Masseeksperiment er motiverende naturfagsundervisning på et sølvfad

De næste tre uger skal flere tusinde elever fra hele landet måle om indeklimaet i skolen påvirker deres koncentrationsevne, for støj, indelukket luft og dårligt lys er trods årtiers fokuseret indsats fortsat hverdag for elever på mange danske skoler og gymnasier.

Elev måler indeklima med sin smartphone

Fælles oplevelse for en hel skole

Trekløverskolen i Frederikssund kastede sig ud i Masseeksperiment for første gang. Det blev en del af den fælles historie for de tre afdelinger.

Skip to content