astra logo hvid

Masseeksperiment som koncept

Den naturvidenskabelige arbejdsmetode er central i undervisningen i naturfag og naturvidenskab. Arbejdet med den naturvidenskabelige arbejdsmetode peger op i Fælles Mål og opbygger de kompetenceområder, eleverne skal bruge, både ved den nye fælles prøve i naturfagene og videre i deres uddannelsesforløb.

Undersøgelser viser desuden, at arbejdet med den naturvidenskabelige arbejdsmetode kan understøtte elevernes nysgerrighed, læring, engagement og medbestemmelse.

Masseeksperiment er et forskningsmæssigt projekt, hvor hypotese og eksperimentdesign er fastlagt af forskerne, og Masseeksperiment er derfor i sagens natur et klassisk, struktureret eksperiment. Den naturvidenskabelige arbejdsmetode er dog i centrum, når eleverne arbejder med indsamling af materialer, observerer og registrerer, analyserer eller benytter andre undersøgelsesmetoder i forbindelse med selve eksperimentet.

Desuden er det en oplagt mulighed at lade undervisningen tage udgangspunkt i det undersøgende arbejde, herunder den naturvidenskabelige arbejdsmetode, når I arbejder med den problematik, Masseeksperiment omhandler.

I kan fx lade selve Masseeksperiment være en del af et undervisningsforløb, som tager udgangspunkt i det undersøgende arbejde. Hvert år udarbejder vi undervisningsforløb med udgangspunkt i årets faglige tema, hvor Masseeksperiment er en central aktivitet i forløbet. Til brug for inspiration eller input til din daglige undervisning. 

Få inspiration til hvordan du kan implementere Masseeksperiment i undervisningen.

astra girl

I arbejdet med Masseeksperiment er den naturvidenskabelige arbejdsmetode i centrum. Det er centralt for naturfagsundervisningen ligesom metoden understøtter elevernes nysgerrighed, læring og engagement.
Lene Christensen, projektleder for Masseeksperiment

Kompetenceorienteret naturfagsundervisning

I planlægningen, stilladseringen og gennemførelsen af kompetenceorienteret undervisning, er nedennævnte greb helt central når det gælder gennemførelsen af undervisning med åbenhed i forhold til elevernes behov, spørgsmål og erkendelser (Videnspakken ‘Virkningsfuld kompetenceorienteret undervisning’, Børne- og Undervisningsministeriet)

Målet er naturvidenskabelige kompetencer, og der nævnes tre centrale kendetegn:

  • Autentiske problemstillinger (samfundsmæssige, elevernes egen hverdag eller faglige autentiske situationer)
  • Problembaseret undervisning, hvor eleverne selv skal udforske, finde egne svar og det ikke er givet på forhånd, hvad de skal
  • Elevstyret undervisning, hvor eleverne enten arbejder selvstændigt og laver egne undersøgelser, hvor der i undervisningen er implementeret frihedsgrader og åbenhed og hvor undersøgelser ikke bare reproduceres.

Masseeksperiment er et eksempel på en sådan en aktivitet, der med den rette stilladsering kan leve op til alle tre kendetegn. Se mere om hvordan du kan implementere MX i din undervisning her

Lektor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø, Kristian Syberg, var som repræsentant for MarinePlastic forskerpartner på Masseeksperiment 2019: Plastforurening i Danmark, verdens første nationale kortlægning af plastforurening.

Læs om hans erfaringer med deltagelse i Masseeksperiment 'Børn kan være en stor hjælp for forskere - Masseeksperimentet er et godt eksempel'.

Scroll to Top