Masseeksperiment i undervisningen

Masseeksperiment er en aktivitet, hvor eleverne arbejder med autentiske problemstillinger, som har relevans for deres egen hverdag eller samfundet.

Metoden er hver gang en faglig autentisk metode, hvor eleverne benytter dataopsamlingsmetoder, som er identiske med de metoder, forskningen benytter.

Masseeksperiment er i sig selv en aktivitet med strukturerede frihedsgrader, da eleverne skal følge en ‘protokol’, som er fastlagt på forhånd. Det gør de, netop for at data kan blive indsamlet så ‘ens’ som muligt.

Aktiviteten kan I dog inddrage i forskellige typer af forløb, som kan stilladseres sådan, at det problembaserede fx bliver bragt i spil, eller sådan at elevstyret undervisning bliver inddraget.

Masseeksperiment som en aktivitet, hvor det faglige stof uddybes

Vi udvikler videoer, der uddyber det faglige indhold bag selve eksperimentet. Her er der tale om det faglige indhold bag målingerne af luftens CO2-indhold, rumtemperatur, lysindfald, lyd og efterklang.

Et eksempel: Hvad er det helt præcist, der bliver målt, når eleverne fx måler rumtemperatur ved hjælp af en bordtennisbold med et påmonteret termometer, der bliver svunget rundt i lokalet? Hvad er ‘luftens temperatur’ egentlig? Og hvad er forskellen på rumtemperatur og vægtemperatur?

Benyt videoerne i din undervisning, hvis du fx vil arbejde med det faglige stof bagved Indeklima. 

astra girl

I arbejdet med Masseeksperiment er den naturvidenskabelige arbejdsmetode i centrum. Metoden er helt centralt for den naturfaglige undervisning og understøtter elevernes nysgerrighed, læring og engagement.
Lene Christensen, projektleder for Masseeksperiment

Masseeksperiment er en del af et undervisningsforløb

Vi udvikler undervisningsforløb med udgangspunkt i det problembaserede arbejde og det faglige stof, som er relevant for Fælles Mål i grundskolen eller Kernestof på STX.

Aktiviteten ‘Masseeksperiment’ er en komponent i disse forløb, og forløbene vil være opbygget efter 5E-metoden samt problembaseret og elevstyret undervisning.

Forløbene er tænkt som inspiration til jeres undervisning, hvor I gennemfører Masseeksperiment som aktivitet, samtidig med at I gennemfører undervisning, der er aktuel i forhold til Fælles Mål eller Kernestof - i 2021 med udgangspunkt i Indeklima.

Find forløbene til undervisningen.

Læs, hvordan Store Magleby Skole flettede Masseeksperiment 2019 om plastforurening ind i et Fællesfagligt Forløb om ‘udledning af stoffer’.

Når det foregår her, hvor de bor, så giver det jo eleverne mulighed for at handle og gøre noget. I stedet for at plastproblemet bare bliver et eller andet håbløst problem, der foregår et andet sted.
Mette Elizabeth, naturfagslærer, Store Magleby Skole

‘Løftestang’ for naturvidenskabelig arbejdsmetode

Elever fra alle klassetrin kan deltage i Masseeksperiment med mere eller mindre lærerstyring og -hjælp. Med udgangspunkt i Masseeksperiment kan I sætte fokus på naturvidenskabelig arbejdsmetode og progressionsarbejdet inden for området.

Hos de mindre elever er der fokus på det at indsamle data og følge en vejledning. Senere kan der være fokus på hypotese og naturvidenskabelige arbejdsspørgsmål. De ældre klassetrin kan arbejde fokuseret med protokollen og fejlkilder samt databehandling med inddragelse af matematik og modeller.

Nordsjællands Grundskole og Gymnasium benytter Masseeksperiment som ‘løftestang’ for naturvidenskabelig arbejdsmetode; se hvordan i casen her.

For os som helhedsskole giver det rigtig meget mening at arbejde så struktureret med Masseeksperiment og progressionen i den naturvidenskabelige arbejdsmetode. Vi benytter også resultaterne efterfølgende i undervisningen.