Koncentrationstest

I årets eksperiment ønsker vi at undersøge, om der en sammenhæng mellem indeklimaforhold og elevernes koncentrationsevne. Samtidig får vi mulighed for at undersøge, om der er en sammenhæng mellem frisk luft i frikvartererne, udluftning og elevernes koncentrationsevne.

Eleverne skal gennemføre testen begge de dage, hvor eksperimentet løber. Det tager ca. 20 minutter at gennemføre testen, som besvares ved hjælp af tryk på figurer.

Testen

Koncentrationstesten er opbygget af en række udsagn, som eleverne skal afgøre, om er sande eller falske. Denne form for test har tidligere vist sig at være sensitiv over for indeklimaets parametre. Udsagnene er opsat grafisk som figurer, og eleverne vil blive bedt om at bedømme et forhold mellem geometriske figurer. Spørgsmålene kommer i tilfældig rækkefølge, hvilket forhindrer eleverne i at udføre testen i samarbejde.

Link til testen

Link til selve testen får du tilsendt via mail kort før selve eksperimentet skal gennemføres.

astra girl
Eksempel figur koncentrationstest - Masseeksperiment
- Sådan ser en af figurerne ud
Scroll to Top