Nyheder - Ny Viden

Kemiske stoffer påvirker indeklimaet i klasselokaler

Over 450 forskellige kemiske stoffer hvirvler rundt i luften i danske klasselokaler, viser resultaterne fra ekstra eksperimentet i Masseeksperiment 2021. 76 skoleklasser deltog i måling af kemi i luften.

Danske skoleelever og deres lærere befinder sig i skoletiden i en ukendt cocktail af kemiske stoffer. Det kan vi se af den kortlægning af kemien i luften i klasselokalerne, som blev foretaget i forbindelse med Masseeksperiment 2021. Hent resultatrapporten.

Det er elever fra 76 klasser, som selv har lavet målingerne, og forskere har herefter fundet 450 forskellige flygtige organiske forbindelser i luften, de såkaldte VOC’er. Heraf bidrager flere til dårlig luft i lokalerne.

De kemiske stoffer kommer især fra eleverne selv – sved, udånding, parfume, deodorant – og ikke mindst fra håndsprit og fra madpakkespisning i pauserne. Men også selve lokalerne og deres indhold bidrager til kemi i luften.

 

Indeklima i skolerne er en udfordring

Resultaterne fra målingerne, der blev sendt til analyse hos forskerne, viser, at 96 procent af klasserne oplevede koncentrationer af kemiske stoffer over det anbefalede maksimale niveau, men med stor lokal variation. Halvdelen af klasserne havde koncentrationer over det anbefalede niveau i en time dagligt.

Alt tyder på, at vi har en udfordring med indeklimaet i de danske folkeskoler. CO2-niveauerne er høje, og nu har vi også fundet høje koncentrationer af kemiske stoffer i luften.
Adjunkt Kasper Vita Kristensen, Institut for Bio-og Kemiteknologi ved Aarhus Universitet.

Det er første gang, at det så omfattende undersøges, hvor meget og hvilken kemi i luften, børn og unge bliver udsat for i de danske klasselokaler. Både de stoffer, der lugter og giver ubehag, og de stoffer, man sjældent bemærker.

Ifølge Kasper Vita Kristensen viser kortlægningen, at der er behov for meget mere forskning på området:

”Vi ved endnu forsvindende lidt om den såkaldte cocktaileffekt, hvor kemiske stoffer bliver blandet sammen. Vi ved heller ikke meget om, hvordan kemien påvirker trivsel og sundhed særligt blandt børn og unge, der befinder sig i lokalerne, og ofte meget længe ad gangen”, siger han.

I Danmark findes der vel at mærke endnu ingen anbefalinger for, hvor mange kemiske stoffer, der samlet må være i luften i klasselokalerne. De angivne anbefalinger er derfor hentet fra de tyske sundhedsmyndigheder.

 

Husk at lufte ud

Undersøgelsen viser tydeligt, at ventilation og udluftning hjælper; Klasser med mekanisk ventilation oplever signifikant lavere niveauer af kemiske stoffer sammenlignet med klasser med manuel udluftning. De klasser, som både har mekanisk ventilation og samtidig lufter ud, oplever de laveste gennemsnitskoncentrationer af kemi i måleperioden.

Udluftning er altså en rigtig god idé for at fjerne tung og ildelugtende luft. Men det er desværre ikke alle klasser, der lufter tilstrækkeligt ud, og med den aktuelle energikrise, hvor temperaturen i klasserne sænkes, og der måske endda spares på den mekaniske ventilation, kan det problem hurtigt blive mere udbredt.
Kasper Vita Kristensen

Luften er tungest af kemiske stoffer om eftermiddagen, når eleverne har været der længe. Især kemikalier fra eleverne selv og fra madpakker ses i høje koncentrationer på dage uden udluftning. Og stofferne forsvinder ikke nødvendigvis, når eleverne går hjem. Der er et konstant baggrundsniveau af kemiske stoffer fra afgasninger fra lokalet og derudover bidrager også rengøring om aftenen. Meget af kemien bliver uden udluftning hængende helt til næste morgen.

Hent plakaten ‘I kan gøre noget selv’

Hent duksehjulet

Relateret indhold

Andre nyheder og cases

30.000 elever på jagt efter bjørnedyr

Masseeksperiment er i fuld gang! 30.000 eleverne prøver kræfter med anderledes undervisning og bidrager til at forskere får et bedre grundlag for at forstå biodiversitetskrisen.

Elever måler vinduet op

Dårligt indeklima påvirker skoleelevers trivsel

Masseeksperiment 2021 viser, at CO2-niveauet i klasselokalerne ikke forbedret siden 2009. Den dårlige luftkvalitet påvirker både elevernes trivsel og koncentrationsevne.

Elever sidder til undervisning i klasselokalet

Masseeksperiment udvalgt som fyrtårnsprojekt

Masseeksperiment er et af TeknologipagtRådets ni udvalgte fyrtårnsprojekter som alle er eksempler på særligt gode projekter, andre kan lade sig inspirere af.

Elever måler vinduet op

Astras Masseeksperiment er motiverende naturfagsundervisning på et sølvfad

De næste tre uger skal flere tusinde elever fra hele landet måle om indeklimaet i skolen påvirker deres koncentrationsevne, for støj, indelukket luft og dårligt lys er trods årtiers fokuseret indsats fortsat hverdag for elever på mange danske skoler og gymnasier.

Elev måler indeklima med sin smartphone

Fælles oplevelse for en hel skole

Trekløverskolen i Frederikssund kastede sig ud i Masseeksperiment for første gang. Det blev en del af den fælles historie for de tre afdelinger.

Skip to content