Resultatfilm fra Masseeksperiment 2021

Resultater fra grundeksperiment

Over 700 klasser deltog i Masseeksperimentet

Masseeksperiment 2021 blev gennemført i ugerne 44-46. Sammen med forskere fra Center for Indeklima og Energi ved Danmarks Tekniske Universitet indsamlede elever data til verdens største interventionsundersøgelse. De målte på fysiske parametre samt undersøgte deres trivsel og koncentration på to forskellige dage. 

Resultaterne blev indberettet af 709 klasser fordelt på 234 skoler. Spørgeskema og koncentrationstest blev udfyldt mindst én gang af mere end 8.000 elever. I alt modtog vi omkring 21.300 trivselstests. Mellemtrin og udskoling stod for 90% af målinger og besvarelser. Omtrent lige mange piger og drenge udfyldte trivsels- og koncentrationstest.

astra girl
Graf med oversigt over hvordan resultaterne er blevet indberettet - informationer fremgår også af teksten
Søjlediagram med resultater - informationen fremgår også af teksten under

Masseeksperiment 2021 kort fortalt

  • 53% af klasserne målte en CO2 -værdi på over 1.000 ppm ved ‘Som plejer’
  • 36 % af klasserne målte en CO2-værdi på over 1.000 ppm ved ‘Med udluftning/ophold udendørs’’
  • 40% af klasserne målte lysstyrke på under 300 lux
  • 93% af klasserne målte et lydtrykniveau på over 60 dBa

Resultatrapport

Hent rapporten

Elendigt indeklima påvirker skoleelevers trivsel

Resultaterne af det store Masseeksperiment 2021 på danske skoler viser, at CO2-niveauet i klasselokalerne ikke har ændret sig siden en tilsvarende, landsdækkende måling i 2009. Undersøgelsen viser for første gang i kæmpeskala, at den dårlige luftkvalitet påvirker både elevernes trivsel og koncentrationsevne.

I over halvdelen af klasserne (53 pct.) blev der målt CO2 -koncentrationer over Arbejdstilsynets anbefalede grænseværdi. I 11 pct. af klasselokalerne var koncentrationerne endda mere end dobbelt så høje som det anbefalede niveau.

Færre gener med frisk luft

Besvarelserne viser, at eleverne oplever signifikant færre indeklimasymptomer som øjenirritation, hovedpine og træthed samt signifikant bedre koncentration og arbejdsiver med god udluftning og ophold udendørs.

Resultatet af koncentrationstesten viste 6% færre fejl med udluftning og udendørsophold. De lavere temperaturer i klasseværelset i vinteren 2022 risikerer at få eleverne til at lufte mindre ud og derved skabe dårlig luftkvalitet. Læs artiklen om lavere temperaturer og luftkvalitet hos DR.

Afrunding

Masseeksperiment 2021 var meget ambitiøst og omfattende, og det blev udført under vanskelige forhold i en tid med isolation og nedlukninger.

Men for første gang har vi nu data fra mange danske klasselokaler om indeklimaets vigtigste domæner, og endnu vigtigere om hvordan elever oplever og reagerer på indeklimaet i deres klasselokale. 

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content