Elev hælder væske fra kolbe til reagensglas

Resultater fra ‘Kemi i luften’

Ekstraeksperiment: kemiske stoffer påvirker indeklimaet i klassen

76 skoleklasser deltog i målingerne af kemi i luften - et ekstra eksperiment under Masseeksperiment 2021. De målte indholdet af kemiske stoffer over en periode på fire uger ved hjælp af en indeklimasensor, der måler hvert tiende minut.

Resultaterne fra målingerne, der blev sendt til analyse hos forskerne, viser, at der er over 450 forskellige flygtige organiske forbindelser, der blev målt i perioden. Mange stammer fra eleverne selv i form af sved, udånding, parfume og lignende, mens andre stammer fra fx rengøring, byggematerialer og madpakker.

96 procent af klasserne oplevede koncentrationer af kemiske stoffer over det anbefalede maksimale niveau, men med stor lokal variation. Halvdelen af klasserne havde koncentrationer over det anbefalede niveau i en time dagligt.

astra girl
Grafik der viser de vigtigste tal omkring baggrund og resultater. Tallene fremgår også af tekstboks.

Om undersøgelsen

 •  76 klasser målte løbende CO2-niveau samt den totale mængde af flygtige organiske stoffer, også kaldet VOC’er.
 • VOC står for Volatile Organic Compounds; Flygtige organiske forbindelser (gasser), som findes overalt i luften.
 • 53 klasser indsamlede luftprøver til analyse af, de specifikke VOC’er, der var til stede i netop deres klasse. 

 • 43 lærere fra 73 klasser besvarede supplerende spørgeskema om udluftning, ventilation og oplevelsen af indeluften.

Resultatrapport

Hent resultatrapport

De vigtigste resultater

 • Der blev fundet over 450 forskellige VOC’er - flygtige organiske forbindelser. Den totale mængde af VOC'er kaldes TVOC.
 • 96 % af de undersøgte klasser oplevede på et tidspunkt i løbet af måleperioden TVOC-koncentrationer over det anbefalede maksimale niveau.
 •  65 % af klasserne oplevede TVOC-koncentrationer over anbefalede grænseværdier i en fjerdedel af tiden eller mindre.
 • 15 % af de 60 hyppigst forekommende VOC’er er klassificerede som potentielt sundhedsskadelige, men i ingen af klasserne oversteg koncentrationen det anbefalede maksimum på prøvetagningstidspunktet.
 • 38 % af de målte 60 hyppigste VOC’er er koblet til lugtgener eller ubehag.
 • 100 % af klasserne oplevede specifikke VOC’er i koncentrationer over lugtgrænsen. 
 • Jo højere koncentration af TVOC og disse specifikke VOC’er, jo dårligere oplevede lærernes luftens kvalitet.
astra girl

I kan gøre noget!

 • Luft ud! Det allerbedste er at kombinere åbne vinduer med mekanisk ventilation
 • Sørg især for at lufte ud efter madpakkespisning, om morgenen og kort efter eleverne vender tilbage fra fysisk udfoldelse i pausen.
 • Lad lokalet stå tomt i pausen.

Hent værktøjer, der hjælper til handling

Hæng plakaten 'I kan gøre noget selv' op i klassen, så I husker hinanden på at lufte ud.

Brug duksehjulet til at fordele de opgaver, der skal løses i klassen, på en måde, hvor udluftning og indeklima tænkes ind. 

astra girl

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content