Peter Lund Madsen taler om indeklima

Forskningen

Masseeksperiment 2021 handler om indeklima i relation til elevers trivsel og koncentrationsevne

Hvordan påvirker et stigende CO2-niveau din hjernes funktion? Se videoen ovenfor med Peter Lund Madsen. Videoen er produceret for Realdania i forbindelse med initiativet ’Et godt indeklima’.

astra girl

Kendt problem, men stadig aktuelt

Masseeksperiment 2021 handler om indeklima, nærmere bestemt undervisningsmiljøers indeklima i relation til elevers trivsel og koncentrationsevne. Resultater fra tidligere Masseeksperimenter om indeklima (2009 og 2014) viste begge CO2-koncentrationer langt over det acceptable niveau, og nyere, mindre undersøgelser viser desværre samme billede.

Realdania fik i 2017 gennemført en ‘forundersøgelse’ af indeklimaet på skolerne. Undersøgelsen viste at:

  • 90% af folkeskolerne er bygget før Bygningsreglementet af 2015 ( BR95), hvor der ingen krav var til ventilation
  • 91% af klasseværelserne havde et CO2-niveau over grænseværdien på 1.000 ppm
  • 47 % af brugerne i klasseværelserne blev CO2-niveauet på 1.000 ppm overskredet

 

Kilde: publikationen ‘Indeklima i skoler’.

I dette års Masseeksperiment er der igen fokus på CO2-koncentrationerne, men samtidig også på en række andre fysiske målinger. Eksperimentet er en ‘interventionsundersøgelse’, hvor vi kigger på effekten af frisk luft og udluftning.

astra girl

Indeklima og lavere temperaturer

Det kan have negative konsekvenser for indeklimaet, når temperaturen skal sænkes i klasselokalerne i vinteren 2022. Dette perspektiv har DR skrevet en artikel om, som har baggrund i forskningen fra Masseeksperiment 2021. 
 
Forskeren bag Masseeksperiment Jørn Toftum udtaler til DR, at der er risiko for at eleverne bliver endnu dårligere til at lufte ud, når der er koldt i lokalet. Dette til trods for at interventionsundersøgelsen har vist, at det er noget af det mest effektive.
 
 
astra girl

Verdens største interventionsundersøgelse

Masseeksperiment 2021 bliver gennemført som en såkaldt interventionsundersøgelse. Det betyder, at man undersøger effekten af en 'intervention', en handling.

Eksperimentet løber over to dage; én dag, hvor I gør som I plejer, og én dag hvor eleverne skal være udendørs i frikvarteret før lektionen. Samtidig lufter I ud i lokalet, mens der er frikvarter. På den måde kan klasseværelsets indeklima og elevernes trivsel og koncentration sammenlignes i de to situationer.

Hvis deltagerantallet bliver det samme eller over det antal, der tidligere har deltaget i Masseeksperiment, får vi et enormt stort datasæt, der kan sige noget om, hvilken indflydelse ‘adgangen til frisk luft’ har på indeklimaet og elevernes trivsel og koncentration.

astra girl

Eksperimentet sker i tæt samarbejde med forskere fra DTU

Professor og sektionsleder Geo Clausen og professor Jørn Toftum fra DTU Byg: Institut for Byggeri og Anlæg står bag Masseeksperiment 2021.

De har begge været med bag Astras to tidligere eksperimenter om indeklima. Læs DTU's præsentation af forskningen bag årets eksperiment.

astra girl

At arbejde med børn og unges indeklima, er vel nok noget at det mest meningsfyldte, jeg kan forestille mig som forsker. Det er nu tolv år siden MX første gang undersøgte indeklimaet i de danske skoler. Nu bliver det rigtig spændende at se, om der er sket forbedringer. Resultaterne fra MX giver et enestående situationsbillede af indeklimaet i de danske skoler. Jeg glæder mig over tanken, at tusindvis af børn og unge sætter fokus på indeklimaet i deres skole, og ikke mindst til at resultaterne ruller ind…..

Geo Clausen, forsker ved Danmarks Tekniske Universitet

Ekstraeksperiment: Kemi i luften

I Danmark opholder elever sig indenfor i næsten 90 procent af deres tid, og derfor har det kemiske indeklima i klasseværelset stor indflydelse på deres sundhed. Problemet er, at vi ved alt for lidt om den kemi og de kemiske processer, der påvirker elevers indeklima. 

Sammen med Kasper Vita Kristensen, adjunkt ved institut for Bio- og Kemiteknologi ved Aarhus Universitet undersøger vi den blinde vinkel, når det gælder den kemiske påvirkning af skolernes indeklima.

I dette ekstra eksperiment undersøger vi sammen med 100 klasser, hvordan de fysiske rammer, eleverne og deres daglige færden og aktiviteter i klasselokalet påvirker luftens indhold af kemiske stoffer – både de stoffer vi kan dufte, men især også den kemi vi ikke umiddelbart kan opfange med vores sanser.

Danske skoleelever går glip af næsten 30.000 skoledage hvert år på grund af dårligt indeklima

En ny paneuropæisk rapport (Healthy Homes Barometer – Grøn Genstart, VELUX) viser, at dårlige fysiske rammer giver ekstra sygedage. I Danmark går elever glip af næsten 30.000 skoledage hvert år som følge af luftvejsproblemer, astma og allergi. Tilsvarende viser en undersøgelse fra DTU, at 9 ud af 10 danske elever modtager undervisning i klasselokaler med for højt CO2-niveau. Desuden kan et dårligt indeklima gøre det sværere for mange elever at koncentrere sig og have negative konsekvenser for deres indlæring. Et problem for eleverne, som også er en udfordring for samfundet og samfundsøkonomien.

Kilde: Velux og Synergi: Anlægsloftet er en barriere for bedre indeklima på skolerne fra Altinget.

Healthy Homes Barometer – Grøn Genstart, VELUX

Hent rapport

Forskningsresultat ifølge 'Grøn genstart'

... skoleelevers læring falder med op til 15 procent på grund af et dårligt indeklima. Og dårligt indeklima giver også ekstra sygedage. I Danmark alene går børn glip af næsten 30.000 skoledage hvert år som følge af luftvejsproblemer, astma og allergi på grund af dårligt indeklima.

Kilde: Fraunhofer Instituttet og Healthy Homes Barometer – Grøn Genstart, VELUX

Støttet af

Masseeksperiment 2021 er støttet af Realdania. Masseeksperiment er en del af Realdanias samlede indeklimaprojekt. De to tidligere Masseeksperimenter om skolernes indeklima og CO2 i 2009 og 2014 var ligeledes støttet af Realdania. 

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content