Lene præsenterer

Ekstra eksperiment

Spændende ekstra eksperiment - kemi i luften og kontinuerlig måling af indeklimaet med IC Meter

100 klasser får mulighed for at deltage i et ekstra eksperiment, hvor eleverne måler på kemien i luften i klasselokalet og sætter en IC Meter op, der laver kontinuerlige indeklimamålinger.

Læs mere om ekstraeksperimentet herunder, og hvordan I kan tilmelde jer. Det er gratis at deltage, og I får tilsendt materialekit og vejledninger.

astra girl

Kemi i luften

I denne del af ekstraeksperimentet undersøger vi kemien i luften i klasselokalet. Eksperimentet består af to dele, og det tager kun ganske kort tid at gennemføre - samtidig med I gennemfører selve Masseeksperimentet.

Eksperimentet om kemi luften består af to dele:

  1. Eleverne opsamler luftprøver på rør med udstyr, I får tilsendt i et kit. I opsamler luftprøverne samme dage, som I gennemfører selve Masseeksperimentet. Rørene plomberes og lægges på køl, indtil de kan sendes til forskeren.
  2. I opsætter en sensor af typen RoomAlyzers (fremsendes med kittet). Sensoren måler kontinuerligt den totale mængde kemi, der er i luften, og den sender data til en database, forskeren har adgang til. I kan også efter eksperimentet få adgang til disse data online, hvorved I selv kan se, hvordan deres adfærd har påvirket den mængde af kemi, der er i klasseluften.

 

Data fra sensorerne er et fantastisk supplement til de mere dybdegående kemiske analyser, I indsamler med rørene. Sammen vil både opsamling på rør og sensorer give forskerne et fantastisk godt datasæt og et unikt indblik i 1) hvilken kemi eleverne indånder og 2) hvordan mængden af kemi afhænger af rummet, elevernes tilstedeværelse og deres aktiviteter.

Ligesom med selve Masseeksperimentet vil der til dette eksperiment også blive udarbejdet lærervejledning og protokol (elevvejledning).

astra girl

Visualisering af klasseværelsets indeklima over længere tid

Som et supplement til de øvrige indeklimamålinger har 100 klasser mulighed for i en måned at måle og visualisere klasseværelsets indeklima med et IC-meter.

Et IC-meter laver løbende målinger af luftens temperatur, fugtindhold, CO2-koncentration og lydforhold, der alt sammen visualiseres og analyseres via en app. På den måde kan klassen følge med i, hvordan indeklimaet ændres med udeklimaet, når der åbnes vinduer eller ved andre aktiviteter, der påvirker indeklimaet.

Målinger med et IC-meter kan således bidrage til at vise, hvordan brugeradfærd er vigtig for indeklimaet, samt hvordan indeklimaet varierer i løbet af en dag, uge eller måned.

Hvad er et IC-meter?

Et IC-meter er en lille, firkantet boks, der hvert 5. minut måler CO2, støj (dB), luftfugtighed og temperatur. IC-metret tilsluttes en stikkontakt og placeres opretstående på en hylde eller lign. i lokalet.

IC-metret registrerer indeklimaet løbende i løbet af de uger, klassen er med i Masseeksperiment. Målingerne er IKKE en del af selve Masseeksperiment 2021, men en en mulighed for at I kan få supplerende, løbende indeklimaregistreringer.

Det er gratis at låne IC-meter-målerne, og de udlånes i de tre uger, hvor eksperimentet løber. Der er 100 målere, som udlånes af Realdania efter først til mølle-princippet.

astra girl

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content