Elev sover hen over computeren
  • Indeklima 2021

Indeklima 2021

Indeklima og trivsel

Masseeksperiment 2021 undersøger en række faktorer i indeklimaet:

  • Luftkvalitet bedømt ud fra luftens CO2-koncentration
  • Temperatur bedømt ud fra luftens temperatur og strålingstemperaturen i lokalet
  • Lydforhold bedømt ud fra lydtrykniveau og efterklangstid
  • Lysforhold bedømt ud fra belysningsstyrke
  • Velvære bedømt med en elevtrivselstest
  • Koncentrationsevne bedømt ud fra en elevkoncentrationstest

 

Masseeksperiment 2021 er gennemført som et såkaldt interventionsforsøg, hvor eleverne den ene uge lufter ud og forlader klasseværelset i pausen, mens de i den anden uge gør, som de plejer. På den måde kan klasseværelsets indeklima og elevernes velvære og koncentration sammenlignes i de to situationer.

astra girl

Kort om indeklima

Indeklima omfatter mange forskellige faktorer, såsom temperatur, luftkvalitet, lys og lyd. Nogle af disse kan man se, høre eller føle, og de er derfor lettere at gøre noget ved.

Dårlig luftkvalitet kan komme fra afgasning af
kemikalier/organiske forbindelser fra maling, møbler, computere, svampe og
bakterier og fra os selv. Rygning og madlavning kan man lugte, men andre kemikalier kan man ikke altid lugte, og derfor er det vanskeligere at gøre noget ved.

Dårligt indeklima kan give gener, symptomer og påvirke sygdomme i alvorlige tilfælde. Det kan være irritation af øjne og slimhinder, kvalme,
svimmelhed, hovedpine, unaturlig træthed, manglende koncentrationsevne og overfølsomhedsreaktioner.

astra girl

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content