Fysiske målinger

I Masseeksperiment skal eleverne foretage fysiske målinger på begge de dage, eksperimentet løber. Formular til indtastning af jeres målinger finder du her på siden. Formularen udgives efter sommerferien.

Inden I skal foretage de fysiske målinger, vil I have fået fremsendt et deltager-ID for hver klasse (lokale), I har tilmeldt. Deltager-ID skal fremgå af formularen.

Målingerne

Eksperimentet er et ‘helhedseksperiment’, hvor der foretages seks fysiske målinger på samme måde begge dage.

Det hele handler om at undersøge forskellen i indeklimaet på to undervisningsdage. Én dag, hvor I gør som I plejer, og én dag hvor eleverne skal være udendørs i frikvarteret før lektionen, og der bliver luftet ud i lokalet, mens der er frikvarter. Under selve lektionen skal alle vinduer være lukkede, og eleverne skal være indendørs i undervisningen. Det gælder for begge dage der måles.

På begge dage skal de seks fysiske målinger foretages og registreres, og derudover skal de to dage ligge med en uges mellemrum.

astra girl

De seks målinger

CO2-niveau, måles ved hjælp af Kitagawa gassporingsrør, hvor der trækkes luft gennem gassporingsrøret ved brug af en sprøjte. Herefter kan resultatet aflæses analogt på røret. Gassporingsrør, slange og sprøjte fremsendes i kittet.

Lufttemperatur, måles ved hjælp af en simpel  opsætning af en temperaturstrip klistret på en bordtennisbold. Lufttemperaturen kan aflæses, efter bolden har været i bevægelse et par minutter. Bold og temperaturstrip fremsendes i kittet.

Middelstrålingstemperatur, måles ved hjælp af en simpel  opsætning af en temperaturstrip klistret på en bordtennisbold. Middelstrålingstemperaturen aflæses, efter bolden har været holdt stille i lokalet i et par minutter. Bold og temperaturstrip fremsendes i kittet.

Belysning, måles med den svenske app ‘Ljus’. Belysningsstyrken måles på fire måder på overflader, og resultatet fås i lux. Appen ‘Ljus’ er gratis at installere.

Lydtryk, måles med appen ‘Noise Exposure’. Appen sættes til at male over en  lektion, og resultatet vil da komme ud som et gennemsnitslydtryksniveau for lektionen. Lydtryksniveauet måles i decibel. Appen er gratis at installere.

Rumklang, måles med appenAPM Tool Lite’, som beskriver, hvor længe lyden bliver hængende i lokalet. Målingen gentages fire gange, og resultatet måles i sekunder. Appen er gratis at installere.