Masseeksperiment 2021

– en del af noget stort!

Planlæg masseeksperimentet 2021

Årets tema:
Indeklima og trivsel

Verdens største interventiosnundersøgelse

Er indeklima et problem på jeres skole? Lad eleverne få deres egen stemme og mulighed for at handle på et naturvidenskabeligt oplyst grundlag. Få jeres egne data for præcis jeres undervisningsmiljø, samt mål for elevernes trivsel, sundhed og læring. Og få redskaber til at kunne handle – herunder løsningsforslag.

Masseeksperimentet 2021 er verdens største interventiosnundersøgelse, hvor vi undersøger forskellen på indeklimaet på to undervisningsdage. En dag hvor eleverne er udendørs i frikvarterne og der bliver luftet ud modsat en dag, hvor eleverne er indendørs i frikvarterene og der ikke bliver luftet ud.

Deltag i Masseeksperimentet og få:

  • Jeres egne videnskabelige målinger for belysning, lyd, efterklang, CO2 og temperatur
  • Koblingen mellem de fysiske målinger og elevernes trivsel
  • Socioøkonomiske mål for konsekvenserne for elevernes sundhed og indlæring
  • Forslag til løsninger, der kan inddrages i en handleplan for jeres skole

Fakta om eksperimentet og tilmelding

Masseeksperimentet 2021 bliver lavet i samarbejde med forskere fra DTU.

Aktuelt

Nyheder og featured content

Evaluering

Har du lyst til at elevernes stemme bliver hørt i udviklingen af Masseeksperimentet? Og har du 7. eller 8. klasse? Så tilmeld din klasse til at være med i evalueringen af Masseeksperimentet.

Koordinator og vejleder

Masseeksperimentet kan med fordel gennemføres som et fælles projekt, hvor flere klasser, skoler eller fag på gymnasier deltager.

Adfærdsundersøgelse

Forundersøgelser har vist, at simple adfærdsændringer også kan have en gavnlig effekt på indeklimaet. Vi har derfor sammen med Alexandrainstituttet og Realdania planlagt en adfærdsundersøgelse, hvor vi gerne vil kigge på hvilken forskel for indeklimaet små adfærdsændringer kan gøre.

Ekstra eksperiment

Spændende ekstra eksperiment – kemi i luften og kontinuerlig måling af indeklimaet med IC Meter.

Tilmelding til ekstra eksperiment om kemi i luften

I år er der koblet et ekstra eksperiment til selve Masseeksperiment. Det er ikke obligatorisk at gennemføre, men vi søger 100 klasser der har lyst til at deltage i et ekstra eksperiment.