FAQ

Her finder du svar på de spørgsmål der ofte bliver stillet om Masseeksperiment.

Er det klasser eller lokaler, jeg tilmelder?

Det er faktisk begge dele, du tilmelder. De fysiske målinger, der skal foretages, er tilknyttet et lokale. Det er indeklimamålinger for det specifikke lokale, vi får data om. De test, eleverne skal gennemføre, er til gengæld knyttet til eleverne - en koncentrations- og trivselstest. For at vi kan koble de fysiske målinger for et lokale til koncentration og trivsel, er det vigtigt, at de elever, der gennemfører testene, er de samme elever som dem, der normalt opholder sig i det lokale, der er blevet målt i.

Hvilket klassetrin er Masseeksperiment egnet til?

Vi oplever, at klassetrin fra 4. klasse og op kan deltage i og gennemføre eksperimentet - både de fysiske målinger og de to test. Såfremt I ønsker at tilmelde alle klassetrin og hele skolen, er det også en mulighed. Se svar længere nede her på siden.

Ungdomsuddannelser kan også deltage i eksperimentet, og vi har udviklet undervisningsmateriale, der passer til eksperimentet, og som er målrettet grundforløb på 1.g.

Kan en hel skole og alle klassetrin deltage i Masseeksperiment?

I princippet er det muligt at tilmelde alle lokaler og klassetrin til eksperimentet. Masseeksperiment er i år et super godt projekt at samarbejde omkring, og det giver god mulighed for at inddrage AMR, UMR, serviceleder, teknisk forvaltning m.m.

Der er flere muligheder for, at en hel skole eller store dele af en skole kan deltage:

  • Alle klasser/lokaler fra 4. klasse og op bliver tilmeldt og gennemfører de fysiske målinger i deres egne lokaler og de to test. Denne del kræver to lektioner på to dage.
  • Alle klasser/lokaler bliver tilmeldt, og de ældre elever foretager de fysiske målinger i alle lokaler (fordelt på hold), mens 0. - 3. klasse kun gennemfører de to test med hjælp fra lærerne.
astra girl

Nogle opmærksomhedspunkter

Selve eksperimentet består af tre dele: Fysiske målinger, koncentrationstest og trivselstest. De fysiske målinger oplever vi, at 4. klasse og op kan gennemføre. I kan derfor lade klasser fra 4. klasse og op (evt. i hold) gennemføre de fysiske målinger i de lokaler, de yngre elever benytter; måske mens de yngre elever får lov at være med. På den måde får I fysiske målinger for alle jeres lokaler (klasser). Det skal dog være de elever, der normalt benytter et lokale, der skal gennemføre koncentrations- og trivselstest, så de yngre elever skal altså kunne gennemføre selve testene. Det er nemme test, hvor de skal klikke på figurer, men det vil kræve at en lærer læser op og måske også forklarer lidt om figurerne.

Vi samarbejder med DCUM om et screeningsværktøj, 'IndeklimaTjek', som I frit kan benytte til at screene alle lokaler på skolen. Dette værktøj oplever vi, at 6. klasse og op kan gennemføre. I kan lade de ældre elever benytte dette screeningsværktøj og dermed få et skøn af jeres indeklimaproblematik (hvis der en). Vær opmærksom på, at denne screening IKKE er en del af Masseeksperiment, men et gratis tilbud I kan benytte, hvis det giver mening for jer.

Vi skal gøre opmærksom på, at Danske Skoleelever sammen med DCUM tilbyder gratis uddannelse af UMR (Undervisningsmiljørepræsentanter), som eleverne har ret til at få to af på hver skole. Måske det kan være interessant for jer at få udpeget sådanne UMR og lade dem blive en del af et 'koordinerende udvalg' sammen med AMR, hvis store dele af skolen deltager i Masseeksperiment.