Nyheder - Ny Viden

Fælles oplevelse for en hel skole

Trekløverskolen i Frederikssund kastede sig ud i Masseeksperiment for første gang. Det blev en del af den fælles historie for de tre afdelinger.

“Ok, alle sammen! Ryk nærmere, så I kan høre mig”, råber Michelle Danielsen, mens de sidste 3.klasseselever samler sig omkring hende. Omkring 60 elever står klar i Naturvidenskabsfestivalens gule T-shirts med gummihandsker og gennemsigtige affaldsposer. “Vi skal samle alt det skrald, der ligger her ved siden af vejen, og så sorterer vi det hjemme på skolen,” forklarer hun, mens hun prøver at overdøve en lastbil ude på vejen.

Michelle Danielsen er klasselærer i en 3.-klasse på Trekløverskolen i Frederikssund. Det er en helt ny skole med tre forskellige afdelinger og 950 elever og 80 lærere.

”Det er første gang, at vores skole er med i Masseeksperiment. Og alle er med – så det er ret ambitiøst!,” siger Michelle Danielsen. “Vores skole ligger på tre matrikler, og det er noget nyt, at vi skal tænke os som én skole. Men med Masseeksperiment får vi her en fælles oplevelse, hvor vi kan sige til hinanden, at alle har været med. Lige fra de allermindste op til 9. klasse. Så Masseksperimentet er blevet et samlingspunkt. Det bliver en del af vores fælles historie,” siger Michelle Danielsen.

Trygt med materiale fra Astra

Ved siden af vejen myldrer de gule T-shirts rundt og samler cigaretskod, McDonald’s kopper og slikposer. Og en gruppe entusiastiske elever har bevæget uden for de opmålte 4 gange 100 meter og samler affald inde i et krat. “Hov, I må kun samle her ude ved græsset!,” siger Michelle Danielsen, mens hun får gennet eleverne tilbage.

“Jamen, der er så meget affald herinde. Det skal da også samles op,” svarer de, hvilket bringer dem videre til en lille snak om formålet med Masseeksperiment og om videnskabelig metode. Michelle Danielsen har arbejdet som lærer i fem år og er uddannet i dansk, matematik, idræt og hjemkundskab. Derfor har det været med lidt forskellige flaksende dyr i maven, at hun har begivet sig ind i Masseeksperiment. “Det er jo ikke alle os lærere, som er uddannet i naturfag, så det har jo været lidt angstprovokerende at kaste sig ud i noget, hvor man ikke er på hjemmebane. Men fordi vi havde noget godt materiale fra Astra, så har det alligevel været en tryg oplevelse,” forklarer hun.

Afslutningsarrangement hvor forældrene blev inviteret

På Trekløverskolen afslutter de Naturvidenskabsfestivalen med et arrangement, hvor alle elever og lærere deltager, og hvor forældrene er inviteret. Her skal eleverne vise alt det affald, som de har samlet sammen, og også præsentere, hvad de har arbejdet med i løbet af ugen.

“Det er sjovt og virkelig fedt at se, hvor meget børnene går til den! Der er jo flere af dem, der har spurgt, hvor længe der egentlig går, før det her cigaretskod bliver til jord? På den måde bliver det jo meget mere nærværende for dem at arbejde videre med, når de selv har været ude og have hænderne i det, forklarer hun.”

Det har også betydet noget for Michelle Danielsen, at samtlige lærere har været med. “Når det er et fælles projekt for hele skolen, så er det også nemmere at sige til sig selv, at det er noget, vi gør sammen, så det ikke bare en enkelt lærer, der står alene med det. Nu har vi prøvet det én gang, og vi har gjort en hel masse erfaringer, og det er helt sikkert, at vi også skal være med til næste år,” slutter Michelle Danielsen.

Relateret indhold

Andre nyheder og cases

30.000 elever på jagt efter bjørnedyr

Masseeksperiment er i fuld gang! 30.000 eleverne prøver kræfter med anderledes undervisning og bidrager til at forskere får et bedre grundlag for at forstå biodiversitetskrisen.

Elev hælder væske fra kolbe til reagensglas

Kemiske stoffer påvirker indeklimaet i klasselokaler

Resultater fra Masseeksperiment 2021 viser, at luften i danske klasselokaler er fuld af kemi. Læs om resultaterne, og om hvad I kan gøre ved det. 

Elever måler vinduet op

Dårligt indeklima påvirker skoleelevers trivsel

Masseeksperiment 2021 viser, at CO2-niveauet i klasselokalerne ikke forbedret siden 2009. Den dårlige luftkvalitet påvirker både elevernes trivsel og koncentrationsevne.

Elever sidder til undervisning i klasselokalet

Masseeksperiment udvalgt som fyrtårnsprojekt

Masseeksperiment er et af TeknologipagtRådets ni udvalgte fyrtårnsprojekter som alle er eksempler på særligt gode projekter, andre kan lade sig inspirere af.

Elever måler vinduet op

Astras Masseeksperiment er motiverende naturfagsundervisning på et sølvfad

De næste tre uger skal flere tusinde elever fra hele landet måle om indeklimaet i skolen påvirker deres koncentrationsevne, for støj, indelukket luft og dårligt lys er trods årtiers fokuseret indsats fortsat hverdag for elever på mange danske skoler og gymnasier.

Skip to content