astra logo hvid

Evaluering

Hvad får eleverne ud af at være med i masseeksperiment?

Har du lyst til, at elevernes stemme bliver hørt i udviklingen af Masseeksperiment? Og har du 7.-8. klasse? Så tilmeld din klasse til at være med i evalueringen af Masseeksperiment. Deltagelsen kræver ikke meget, se nærmere længere nede i teksten.

Vi vil rigtig gerne undersøge, hvad eleverne selv mener, de får ud af at deltage i et ‘student science’ projekt som Masseeksperiment. Vi har derfor i 2021 indgået et samarbejde med Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter, NEUC, om en kvalitativ undersøgelse på fem klasser på fem forskellige skoler fordelt på 7.-8. klasse.

NEUC vil besøge de fem 7.-8. klasser rundt om i landet for at se, hvad der sker, når elever arbejder med Masseeksperiment, og for at tale med elever om, hvordan de oplever det at være en del af Masseeksperiment.

Formålet med evalueringen

  1. Undersøge engagement og handlekompetence hos eleverne. Fremmer elevernes deltagelse i Masseeksperiment deres engagement for naturvidenskab og deres mulighed for at handle på ny viden?
  2. Elevernes oplevelse af Masseeksperiment som kompetenceorienteret naturfagsundervisning. Fremstår problemstillingerne autentiske for eleverne? Oplever eleverne ejerskab til problemstillingen, og i hvilken grad er undervisningen elevstyret?
astra girl
Scroll to Top