astra logo hvid

Ekstra eksperiment

Spændende ekstra eksperiment - kemi i luften og kontinuerlig måling af indeklimaet med IC Meter

100 klasser får mulighed for at deltage i et ekstra eksperiment, hvor eleverne måler på kemien i luften i klasselokalet og sætter en IC Meter op, der laver kontinuerlige indeklimamålinger. Læs mere om ekstra eksperimentet herunder, og hvordan I kan tilmelde jer. Det er gratis at deltage, og I får også her tilsendt materialekit og vejledninger.

Kemi i luften

I denne del af ekstra eksperimentet undersøger vi kemien i luften i klasselokalet. Eksperimentet består af to dele, og det tager kun ganske kort tid at gennemføre - samtidig med I gennemfører selve Masseeksperimentet.

Eksperimentet om kemi luften består af to dele:

  1. Eleverne opsamler luftprøver på rør med udstyr I får tilsendt i et kit. I opsamler luftprøverne samme dage som I gennemfører selve Masseeksperimentet. Rørene plomberes og lægges på køl indtil de kan sendes til forskeren.
  2. I opsætter en sensor af typen RoomAlyzers (fremsendes med kittet). Sensoren måler kontinuerligt på den totale mængde kemi der i luften, og sender data til en database forskeren har adgang til. I kan også efter eksperimentet få adgang til disse data online, hvorved I selv kan se, hvordan deres adfærd har påvirket den mængde af kemi der er i klasseluften.

Data fra sensorerne er et fantastisk supplement til de mere dybdegående kemiske analyser I indsamler med rørene. Sammen vil både opsamling på rør og sensorer give forskerne et fantastisk godt datasæt og et unikt indblik i 1) hvilken kemi eleverne indånder og 2) hvordan mængden af kemi afhænger af rummet, elevernes tilstedeværelse og deres aktiviteter.

Ligesom med selve Masseeksperimentet vil der til dette eksperiment også blive udarbejdet lærervejledning og protokol (elevvejledning).

Læs mere om forskningen bag eksperimentet her

Læs mere om det måleudstyr der skal benyttes

astra girl

Hvad er et IC Meter

Et IC-meter er en lille firkantet boks, der hvert 5. minut måler CO2, støj (dB), luftfugtighed og temperatur. IC-meteret tilsluttes en stikkontakt og placeres opretstående på en hylde eller lign.i lokalet.

IC Meter registrerer indeklimaet løbende i løbet af de uger, klassen er med i Masseeksperiment.

IC-meter-målingerne er IKKE en del af selve Masseeksperiment 2021, men en en mulighed for, at I kan få supplerende, løbende indeklimaregistreringer.

Det er gratis at låne IC-meter-målerne, og de udlånes i de tre uger, hvor eksperimentet løber. De udlånes af Realdania, der er 100 målere til rådighed, og det er først til mølle-princippet.

Tilmelding

Tilmelding til dette ekstra eksperiment ‘Luftens kemi og kontinuerlige målinger’ er lukket.

Scroll to Top