Vejledning til grundeksperimentet

Sådan gennemfører du Masseeksperiment 2024

Instruktionsvideoer, elevark og slides, som guider dig og dine elever igennem Masseeksperiment.

Grundeksperimentet består af tre undersøgelser af plast og plastaffald: 

 • Plastaffald i naturen - udføres sammen i klassen
 • Plastaffald i hjemmet - udføres af eleverne derhjemme
 • Bukser i klædeskabet - udføres af eleverne derhjemme
astra girl

Slideshow med instruktioner 

Vi guider dig og dine elever gennem eksperimentet med et slideshow, som du kan bruge direkte i din undervisning.

I præsentationen har vi samlet de vigtigste pointer, links til instruktionsvideoer, og alt hvad dine elever skal vide for at forstå konteksten for undersøgelserne.

Undersøgelsen plast i naturen gennemføres ved at hele klassen tager ud og indsamler og kategoriserer plastaffald i et selvvalgt område. 

I skal i korte træk: 

 1. Vælge og opmåle et område
 2. Indsamle og kategorisere plast ud fra 18 kategorier
 3. Skrive jeres data på registreringsarket og efterfølgende taste det i formularen eller indtaste jeres data direkte i formularen mens I er i felten

 

Se videoen og slideshowet for at få de fulde instruktioner. Hvis du er tilmeldt Masseeksperiment, modtager du sorteringskort, affaldssække og handsker som en del af kittet. Link til formularen modtager du på mail.

Registreringsark for undersøgelse af plast i naturen

Undersøgelsen plastaffald i hjemmet skal eleverne selv gennemføre derhjemme. De skal undersøge, hvor plastaffaldet i husholdningen ender henne.

Find sammen ud af hvordan man sorterer plast i jeres kommune – for sig selv, sammen med glas og metal eller slet ikke? Når eleverne kommer hjem, skal de i korte træk:

 1. Finde deres affaldsspand til restaffald og evt. den, hvor de sorterer plast
 2. Tælle og kategorisere plast i restaffaldet ud fra 18 kategorier
 3. Evt. tælle og kategorisere plast fra affaldsspand med sorteret plast
 4. Udfylde registreringsarket eller indtaste deres data direkte i formularen
 5. Hvis de ikke har udfyldt formularen selv derhjemme, så gør I det sammen i klassen

 

Se videoen og slideshowet for at få de fulde instruktioner. Hvis klassen er tilmeldt Masseeksperiment, modtager du registreringsark, poser og handsker som en del af kittet. Link til formularen modtager du i en direkte mail.

Registreringsark for undersøgelse af plastaffald i hjemmet

Hent det rigtige ark

Dine elever skal registrere forskelligt, alt efter hvordan I skal sortere plast i jeres kommune.

Undersøgelsen bukser i klædeskabet laver eleverne selv derhjemme, hvor de skal undersøge materialer i deres egne bukser. 

Eleverne skal i korte træk:

 1. Finde og tælle alle deres bukser (også dem, der er til vask)
 2. Vælge fem tilfældige par bukser 
 3. Udfylde registreringsarket eller indtaste deres data direkte i formularen
 4. Hvis de ikke har udfyldt formularen selv derhjemme, så gør I det sammen i klassen

 

Se videoen og slideshowet for at få de fulde instruktioner. Hvis klassen er tilmeldt Masseeksperiment, modtager du registreringsark i kittet og link til formularen i en mail.

Registreringsark for bukser i klædeskabet

Spørgsmål til grundeksperimentet

FAQ

 • Kommunerne implementerer løbende nye måder at sortere på, så den bedste måde er at se på din kommunes hjemmeside.

  Vær opmærksom på, at enkelte elever kan være bosat i en anden kommune end skolens kommune. I så fald skal du sørge for at eleven registrerer i overensstemmelse med der, hvor vedkommende bor.

 • De tre ark afspejler de tre forskellige måder, man sorterer affald på i forskellige kommuner. 

 • Hvis du er tilmeldt Masseeksperimentet modtager du links til registreringsformularer  direkte på mail. Hvis du ikke er tilmeldt er du velkommen til at gennemføre eksperimentet, men vi modtager kun data på tilmeldte skoler.

 • Som noget nyt i år har vi lavet et slideshow, som skal gøre det ud for eksperimentvejledningen. Du kan bruge slidesne direkte i din undervisning med eleverne, så du sikrer, at eleverne bliver godt klædt på. 

  I slideshowet finder du links til instruktionsfilm, vejledning til eleverne og konteksten for undersøgelserne.

Støttet af

Masseeksperiment 2024 er støttet af Villum fonden, Novo Nordisk Fonden og KFI Erhvervsdrivende Fond.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content