Elever laver Masseeksperiment. forsøg med pipetter, kolber og reagensglas

Samarbejde i fagteamet

Brug Masseeksperiment som samarbejdsmulighed

Masseeksperiment 2022-23 ‘Mikroliv’ er oplagt at benytte på tværs af klasser, fag eller sågar skoler. Rigtig mange elever kan deltage, og der er mulighed for, at alle skoler i en kommune kan blive tilmeldt. 

Skoler kan samarbejde på tværs, måske i samarbejde med skoleforvaltningen og/eller teknisk forvaltning, om at få et fuldstændigt overblik over de fysiske rammer i jeres kommune.

Læs mere om disse muligheder på Årets Eksperiment.

astra girl

Case: Fælles aktivitet for hele skolen

Trekløverskolen i Frederikssund gennemførte i 2019 Masseeksperiment som en fælles aktivitet. Skolen ønskede at samle skolens tre matrikler og skabe en fælles energi, hvor alle fag og lærere kunne deltage, og hvor den undersøgende læringsform ville komme i spil.

Læs mere om deres organisering og mål for deltagelse i eksperimentet.

Case: Fællesfagligt forløb

På Store Magleby Skole flettede de Masseeksperiment 2019 om plastforurening ind i et fællesfagligt forløb. 

Forløbet handlede om udledning af stoffer, og gennem Masseeksperiment 2019 skabte lærerne en virkelighedsnær ramme om dette potentielt abstrakte emne.

Læs om erfaringerne fra Store Magleby Skole om at kombinere Masseeksperiment med et Fællesfagligt Forløb om ‘udledning af stoffer’.

Mette Elizabeth, naturfagslærer, Store Magleby Skole

 

Når det foregår her, hvor de bor, så giver det jo eleverne mulighed for at handle og gøre noget. I stedet for at plastproblemet bare bliver et eller andet håbløst problem, der foregår et andet sted.

Case: ‘Løftestang’ for naturvidenskabelig arbejdsmetode

Elever fra alle klassetrin kan deltage i Masseeksperiment med mere eller mindre lærerstyring og -hjælp. Med udgangspunkt i Masseeksperiment kan I sætte fokus på naturvidenskabelig arbejdsmetode og progressionsarbejdet inden for området.

Hos de mindre elever er der fokus på det at indsamle data og følge en vejledning. Senere kan der være fokus på hypoteser og naturvidenskabelige arbejdsspørgsmål. De ældre klassetrin kan arbejde fokuseret med protokollen og fejlkilder samt databehandling med inddragelse af matematik og modeller.

Læs, hvordan Nordsjællands Grundskole og Gymnasium benytter Masseeksperiment som ‘løftestang’ for naturvidenskabelig arbejdsmetode.

Nordsjællands Grundskole og Gymnasium

 

For os som helhedsskole giver det rigtig meget mening at arbejde så struktureret med Masseeksperiment og progressionen i den naturvidenskabelige arbejdsmetode. Vi benytter også resultaterne efterfølgende i undervisningen.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content