Undervisning i Masseeksperiment

Sådan stilladserer du undervisningen

Autentiske metoder og problemstillinger

Masseeksperiment er en aktivitet, hvor eleverne arbejder med autentiske problemstillinger, som har relevans for deres egen hverdag eller samfundet.

Metoden er hver gang en faglig autentisk metode, hvor eleverne benytter dataopsamlingsmetoder, som er identiske med de metoder, forskningen benytter.

Masseeksperiment er i sig selv en aktivitet med strukturerede frihedsgrader, da eleverne skal følge en ‘protokol’, som er fastlagt på forhånd. Det gør de, netop for at data kan blive indsamlet så ‘ens’ som muligt.

Aktiviteten kan I dog inddrages i forskellige typer af forløb, som kan stilladseres sådan, at det problembaserede fx bliver bragt i spil, eller sådan at elevstyret undervisning bliver inddraget.

astra girl

Masseeksperiment som en aktivitet, hvor det faglige stof uddybes

Vi udvikler videoer, der uddyber det faglige indhold bag selve eksperimentet. Her er der tale om det faglige indhold bag målingerne af luftens CO2-indhold, rumtemperatur, lysindfald, lyd og efterklang.

Et eksempel: Hvad er det helt præcist, der bliver målt, når eleverne fx måler rumtemperatur ved hjælp af en bordtennisbold med et påmonteret termometer, der bliver svunget rundt i lokalet? Hvad er ‘luftens temperatur’ egentlig? Og hvad er forskellen på rumtemperatur og vægtemperatur?

Benyt videoerne i din undervisning, hvis du fx vil arbejde med det faglige stof bag indeklima. 

astra girl

Masseeksperiment og elevernes handlekompetence

Vi udvikler et handlekatalog, som eleverne kan tage udgangspunkt i, efter de har gennemført deres målinger af indeklimaet. I handlekataloget kan eleverne registrere deres egne lokale målinger, finde ud hvad deres målinger har af betydning og derefter få inspiration til egne handlinger på baggrund af deres viden.

Et eksempel: Eleverne har målt 1400 ppm CO2 i deres lokale. I handlekataloget finder de ud af, hvad denne værdi har af betydning (er det godt, dårligt osv.), hvorefter de kan orientere sig under afsnittet om CO2. Her beskriver vi en række handlemuligheder, eleverne konkret kan gennemføre  i forhold til deres lokale problematik. Til sidst i kataloget kan eleverne i fællesskab lave en handleplan for deres klasse/lokale, hvor de beslutter hvilke handlinger, de i fællesskab gerne vil gennemføre.

Handlekataloget er tænkt som et redskab til undervisningen, så eleverne får mulighed for at handle på en konkret, lokal udfordring på et naturvidenskabeligt oplyst grundlag.

Find handlekataloget og de andre tilbud til undervisningen her.

astra girl

Den naturvidenskabelige arbejdsmetode

I arbejdet med Masseeksperiment er den naturvidenskabelige arbejdsmetode i centrum. Metoden er helt centralt for den naturfaglige undervisning og understøtter elevernes nysgerrighed, læring og engagement.

Lene Christensen, projektleder for Masseeksperiment

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content