Der er zoomet ind på et par hænder, der arbejder med at klargøre et præparat.

Forskningen

Ny viden om en natur i forandring

Mikroskopisk liv er overordentlig rigt på diversitet – man kan finde hele økosystemer på et stykke mos svarende til en fingerspids. Data om udbredelsen af mos, lav og bjørnedyr i Danmark kombineret med DNA-teknologi vil give os ny viden om nogle af de oversete arter i dansk natur.

Masseeksperimentet 2022/2023 gennemføres sammen med forskere fra Statens Naturhistoriske Museum. Eleverne hjælper forskerne med at blive klogere på biodiversiteten inden for mos, lav og evt. bjørnedyr, ved at finde og registrere dem. 

astra girl

Mos og lav 

Vi ved, at mosser og især laver er sårbare over for indholdsstoffer i luften som for eksempel næringsstofudledning fra landbruget eller andre former for luftforurening. Øvrige menneskelige aktiviteter vil formodentlig ligeledes påvirke de mikroskopiske økosystemer og organismer. Der er beviser fra mange arter på, at faktorer som bydannelse og klimaforandringer påvirker artsfordelinger og interaktioner, og dette vil forventeligt også være tilfældet for mosser, laver og bjørnedyr. 

Masseeksperiment Mikroliv vil bidrage med data om udbredelse af mos- og lav over hele Danmark. Især viden om diversiteten i hidtil ikke så velundersøgte habitater i fx bymiljøer eller på kirkegårde vil være ny.

astra girl

Forstå menneskers påvirkning

Kombinationen med data om øvrige miljøfaktorer som fx substrat (hvad lever mosset/laven på), luftforurening og kombinationen med andre arter vil øge vores forståelse af de mekanismer, der har betydning for mos og lav i forbindelse med menneskelige påvirkninger som næringsudledning, bydannelse og klimaforandringer.

De resultater kan på længere sigt hjælpe os med, hvordan vi eksempelvis skal indrette vores byer og landbrug for at give de bedste forudsætninger for natur og biodiversitet.

Bjørnedyr

Bjørnedyr er kendt for evnen til at overleve i ekstreme og især meget kolde miljøer. De kan overleve nedfrysning, kemisk påvirkning og stråling – sågar ophold i rummet. Man ved dog meget lidt om danske bjørnedyrs diversitet og udbredelse og fordelingen på substrat, habitater og landsdele.

Derfor vil en kortlægning give en dybere forståelse af deres samspil med omgivelserne, herunder fx arter af mos og lav, som vil hjælpe os til at forstå hvilken rolle, de spiller for biodiversiteten i Danmark nu og i fremtiden.

Samtidig vil chancerne for at finde nye arter af bjørnedyr, som ikke tidligere er dokumenteret i Danmark, være relativt høje. I Masseeksperiment Mikroliv vil vi desuden lede efter DNA fra bjørnedyr - en helt ny måde til at undersøge biodiversitet på.

Mød forskerne bag

Anders P. Tøttrup

Biolog, lektor, vicemuseumschef og leder for Citizen Science på Statens Naturhistoriske Museum

Anders’ forskning er fokuseret på biodiversitet, naturbevarelse og dansk natur. Han interesserer sig for arternes udbredelse og hvordan de påvirkes af ydre forandringer. Anders arbejder fx med fugletræk, tilbagegangen af insekter og kortlægning af bynatur.

Irina Goldberg

Biolog, botaniker og bryolog ved Institut for Biologi på Aarhus Universitet.

Irina er uddannet biolog og har en ph.d.-grad fra Ural Statsuniversitet i Rusland. Hun er specialist i mosser, har stor erfaring med feltarbejde og formidling/undervisning. Irina interesserer sig særligt for artsdiversiteten af mosser i Danmark og involvering af frivillige i dataindsamling via portalen Arter.dk.

Ulrik Søchting

Biolog, forfatter og lektor emeritus ved Biologisk Institut, Københavns Universitet.

Ulrik har arbejdet med og undervist i laver under sin mangeårige ansættelse ved Biologisk Institut. Han har beskæftiget sig med lavernes systematik, økologi og reaktion på forurening.

Martin V. Sørensen

Biolog, lektor, kurator for mikroskopiske, hvirvelløse dyr på Statens Naturhistoriske Museum.

Martins forskning er fokuseret på morfologi og systematik af mikroskopiske dyr, og han dækker en bred vifte af dyregrupper, inklusiv bjørnedyr, hjuldyr, mudderdrager og korsetdyr.
Han har opdaget og beskrevet over 100 nye arter af mikroskopiske dyr, og har desuden arbejdet med at forstå deres evolution og placering i Livets Træ.

Reinhardt Møbjerg Kristensen

Professor emeritus ved Statens Naturhistoriske Museum.

Reinhardt er biolog og kendt for opdagelsen af tre rækker af mikroskopiske dyr. Han bliver betragtet som en af verdens største eksperter inden for bjørnedyr.

Støttet af

Masseeksperiment 2022/2023 er støttet af Villum fonden, 15. Juni Fonden, Friluftsrådet, Nordea-fonden og Aage V. Jensen Naturfond.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content