Masseeksperiment præsenteres på Big Bang
 • Eksperimentet

Eksperimentet

Masseeksperiment 2022/2023: Mikroliv

Dette skoleårs Masseeksperiment omhandler mikroliv. Eleverne skal ud i naturen, byen eller parken og kortlægge forekomsten af mos, lav og bjørnedyr. Indsamle prøver, screene prøverne med naturvidenskabelige undersøgelser, måle abiotiske faktorer og lede efter bjørnedyr i det indsamlede mos eller lav. Elevernes fund meldes ind til hjemmesiden arter.dk, hvor Masseeksperimentet får sit eget fællesskab, og fund sendes ind som fysiske prøver eller præparater til samlingerne på Statens Naturhistoriske Museum. Læs mere om mos, lav og bjørnedyr.

Forskerne håber at finde svar på mange spørgsmål: Hvordan ser det ud med mos og lav i det urbane miljø? Hvordan ser det ud med mos og lav i Nordjylland og Vestkysten samt Bornholm? Hvor mange nye arter af bjørnedyr finder elever, når de for første gang nogensinde leder i hele landet? Læs mere om forskningen.

Masseeksperimentet gennemføres i maj måned 2023, og op til 40.000 elever, 1.600 klasser, kan deltage. Klasserne får tilsendt materialekit og eksperiment vejledning, de skal benytte til gennemførelsen af eksperimentet, ligesom der bliver udviklet instruktionsvideoer og supplerende aktiviteter om mos, lav og bjørnedyr.

Masseeksperiment gennemføres sammen med forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, og der er indgået en aftale om samarbejde med portalen arter.dk.

Masseeksperimentet er støttet af Villum Fonden, 15. Juni Fonden, Aage V. Jensen Naturfond, Friluftsrådet og Nordea-fonden.

astra girl

Grundeksperimentet

Grundeksperimentet består af en kortlægning af mos og lav i forskellige naturtyper (park, skov, by osv.), måling af abiotiske faktorer samt eventuel gruppebestemmelse af henholdsvis mos og lav.

 • Finde mos og lav i lokalområdet og registrere fundet med appen 'Arter'
 • Måle abiotiske faktorer som temperatur, pH og ammoniak
 • Registrere voksested (træ, sten, hus osv.)
 • Registrere naturtype (skov, landbrug, by, park osv.)
 • N/S/Ø/V vendt (frivillig)
 • Undersøge fund og gruppebestemme dem ved brug af 'nøgle' og undersøgelser  med ex UV-lys, NaOH mm. (tilbage på skolen, frivillig)
 • Indsende fund til Statens Naturhistoriske Museum (frivillig)

Vi er stadig ved at udvikle selve eksperimentdesignet, så ændringer kan ske og siden opdateres løbende.

Ekstra eksperimentet

Ekstra eksperimentet omhandler registrering af fund af bjørnedyr i det mos eller lav I har indsamlet, samt arts- eller gruppe bestemmelse af disse bjørnedyr.

 • Finde bjørnedyr i mos eller lav ved brug af stereolup
 • Tage billeder af bjørnedyr og uploade dem til arter.dk (frivillig)
 • Gruppe- eller artsbestemme bjørnedyrene ved hjælp af 'nøgle' samt observationer
 • Udarbejde præparat af bjørnedyr ved hjælp af mikroskop (frivillig)
 • Indsende fund af bjørnedyr til Statens Naturhistoriske Museum (frivillig)

 

Vi er stadig ved at udvikle selve eksperimentdesignet, så ændringer kan ske og siden opdateres løbende.

Obligatorisk og frivilligt

Aktiviteter i Masseeksperiment

Obligatorisk

Selve grund- og ekstraeksperimentet er obligatorisk at gennemføre, herunder registrering af fundene via app'en Arter samt udfyldelse af formular for både fund af mos, lav og bjørnedyr.

Frivilligt

Derudover vil der være aktiviteter, der er frivillige at gennemføre i forbindelse med selve eksperimentet, fx  indsendelse af fysiske prøver til Statens Naturhistoriske Museums samlinger. Se beskrivelsen af eksperimentet, hvor 'frivillig' vil være noteret.

Supplerende aktiviteter

Endelig vil der være en række naturfaglige aktiviteter, der ligeledes er frivillige at gennemføre. De naturfaglige aktiviteter er udviklet, så det er muligt at sammensætte et undervisningsforløb, der omhandler mos, lav eller bjørnedyr.

Aktiviteterne tager udgangspunkt i faglige temaer som fx biodiversitet, luftforurening eller artskendskab og evolution. Aktiviteterne er ikke en del af selve eksperimentet, og de er udelukkende et frivilligt tilbud til lærerne.

Støttet af

Masseeksperiment 2022/2023 er støttet af Villum fonden, 15. Juni Fonden, Friluftsrådet, Nordea-fonden og Aage V. Jensen Naturfond.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.