astra logo hvid

Eksperiment 2022/2023 – Jagten på mikroliv

Masseeksperiment 2022/2023 omhandler ‘Jagten på mikroliv’. Eleverne skal på jagt efter mos, lav og eventuelt bjørnedyr, en bioblitz, og dermed deltager de i verdens første nationale kortlægning af disse organismer.

Masseeksperimentet gennemføres sammen med forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, ligesom der er indgået en aftale om samarbejde med portalen arter.dk.

Målgruppe

Masseeksperimentet er for alle klassetrin i grundskolen (læs om grund og ekstra eksperiment herunder) samt alle ungdomsuddannelser.

Et grundeksperiment og et ekstra eksperiment

Masseeksperimentet er fremover som koncept todelt og består af et grundeksperiment, alle kan deltage i, og et ekstra eksperiment, som kræver at eleverne har et godt kendskab til og erfaring med undersøgelseskompetencen og/eller teknisk udstyr. 

I ‘Jagten på mikroliv’ består grundeksperimentet af en kortlægning og registrering af mos samt lav, og ekstra eksperimentet af en kortlægning og registrering af bjørnedyr. Ekstra eksperimentet forudsætter, at eleverne har et kendskab til, eller vil få et kendskab til, undersøgelser der inddrager mikroskop og stereolup samt teknikken ‘ at lave et præparat.

Bemærk at design af eksperimentet samt undervisningsaktiviteter er i sin spæde start, og der derfor kan komme en del ændringer til selve eksperimentet samt foreslåede aktiviteter. Eksperimentdesign samt aktiviteter vil i løbet af efteråret 2022 blive endeligt fastlagt.

Tilmelding
astra girl

Selve eksperimentet

Obligatorisk, frivilligt og aktiviteter

Selve grund- og ekstra eksperimentet er obligatorisk at gennemføre, herunder registrering af fundene samt udfyldelse af formular vedrørende mos, lav eller bjørnedyr.

Derudover vil der være aktiviteter der er frivillige at gennemføre i forbindelse med selve eksperimentet, fx registrering af fund på arter.dk eller indsendelse af fysiske prøver til Statens Naturhistoriske Museums samlinger.

Endelig vil der være en række naturfaglige undersøgelser, der ligeledes er frivillige at gennemføre. De naturfaglige undersøgelser er udviklet, så det er muligt at gennemføre et undervisningsforløb der omhandler mos, lav og bjørnedyr med udgangspunkt i faglige temaer som fx biodiversitet, luftforurening eller artskendskab og evolution.

 

Eksperimentet omfatter

  • Grundeksperiment med fund og registrering af mos og lav
  • Ekstra eksperiment med fund og registrering af bjørnedyr
  • Frivillige aktiviteter knyttet til eksperimentet, som fx indmeldelse på arter.dk
  • Frivillige undervisningsaktiviteter der omhandler mos, lav, bjørnedyr, biodiversitet, luftforurening mv.

Støttet af

Masseeksperiment 2022-2023 er støttet af Villum Fonden, Aage V. Jensens Fond og 15. Juni Fonden. 

Scroll to Top