Eksperiment 2021 – Indeklima og trivsel

Nævner eleverne på jeres skole ofte indeklimaproblematikker, eller har I lige fået renoveret de fysiske rammer? Nu er der mulighed for, at I kan få data for jeres egen skole, samtidig med I deltager i Masseeksperiment. Sammen med forskere fra Center for Indeklima og Energi ved Danmarks Tekniske Universitet kan I være med til at indsamle data til verdens største interventionsundersøgelse, hvor I måler på fysiske parametre og undersøger elevernes trivsel og koncentration på to forskellige dage. Disse to dage skal ligge med en uges mellemrum.

I eksperimentet foretager eleverne en række fysiske målinger i forbindelse med de to dage, og de deltager i en anonym trivsels- og koncentrationsundersøgelse, som bliver koblet til de fysiske målinger.

Det er som sædvanligt gratis at deltage i Masseeksperiment, ligesom I får tilsendt et kit med materialer til de fysiske målinger. Vi udvikler lærer- og elevvejledninger samt undervisningsmaterialer til både grundskolen og ungdomsuddannelserne, som I kan benytte som supplement til eksperimentet.

Læs om de fysiske målinger, koncentrationstesten og trivselstesten.

Tilmelding
astra girl

Esther Vyff Balslev Petersen, formand for Danske Skolelever:

Undervisningsmiljøet er et af de grundlæggende byggesten for den gode skoledag -en skoledag, som netop eleverne er eksperter i. Derfor er det vigtigt at alle skoler får valgt, uddannet og aktiveret undervisningsmiljørepræsentanter blandt eleverne. Vi er sikre på at masseksperimentet kan være en start på en interesse i, og et engagement for indeklimaet og undervisningsmiljøet.

Selve eksperimentet

Undersøg indeklimaet på to undervisningsdage

Det hele handler om at undersøge forskellen i indeklimaet på to undervisningsdage. Èn dag, hvor I gør som I plejer, og én dag hvor eleverne skal være udendørs i frikvarteret før lektionen, og der bliver luftet ud i lokalet, mens der er frikvarter. Under selve lektionen skal alle vinduer være lukkede, og eleverne skal være indendørs i undervisningen. Det gælder for begge dage der måles.

De to dage hvor I undersøger indeklimaet, skal ligge med en uges mellemrum.

Som en del af eksperimentet skal eleverne foretage en række fysiske målinger i lokalet og deltage i en anonym trivsels- og koncentrationsundersøgelse, som bliver koblet til de fysiske måling.

Ingen skoler nævnes ved navn, og eleverne deltager anonymt

Jeres skoles data vil blive en del af de samlede data og resultaterne for undersøgelsen. Det skal dog understreges, at eleverne deltager anonymt i begge test, og ingen skoler bliver nævnt ved navn i resultatrapporten.

Som deltagende skole har I mulighed for at få udleveret jeres egne data, såfremt I ønsker det.

Eksperimentet omfatter

  • Fysiske målinger af lokalet ift. belysning, lyd, efterklang, CO2, lufttemperatur og middelstrålingstemperatur hver af de to dage
  • Anonym trivselsundersøgelse hver af de to dage 
  • Anonym koncentrationstest hver af de to dage 
  • Et samlet spørgeskema om klasselokalets fysiske forhold mm.

Læs mere om de fysiske målinger.

I 2021 går vi i gang med renovering af samtlige klasselokaler på skolen.
Vores incitament for at deltage i masseeksperimentet 2021, er netop at undersøge den effekt renoveringsprojektet giver for elevernes læringsmiljø.
Vi håber, at eleverne bliver mere bevidste om effekten af et godt indeklima ift. deres koncentration og almene trivsel, gennem en vedkommende, inddragende og projektorienteret undervisning.
Esben Hokland, Naturfagslærer på Skæring skole

Støttet af

Masseeksperiment 2021 er støttet af Realdania. Masseeksperiment er en del af Realdania’s samlede indeklimaprojekt. De to tidligere Masseeksperimenter om skolernes indeklima og CO2 i 2009 og 2014 var ligeledes støttet af Realdania.