• Eksperimentet

Eksperimentet

Masseeksperiment 2023: Mikroliv

Eleverne skal ud i skoven, parken eller på kirkegården og kortlægge mos og lav. De skal indsamle prøver, screene prøverne med naturvidenskabelige undersøgelser, måle abiotiske faktorer og lede efter bjørnedyr i det indsamlede mos eller lav. Masseeksperimentet gennemføres i maj måned 2023, og op til 40.000 elever, 1.600 klasser, kan deltage. 

Masseeksperiment gennemføres sammen med forskere fra Statens Naturhistoriske Museum. Eleverne registrer deres fund via App'en 'Arter - Indberetning' og sender fysiske prøver eller præparater til samlingerne på Statens Naturhistoriske Museum. 

Forskerne håber at finde svar på mange spørgsmål: Hvordan ser det ud med mos og lav i det urbane miljø? Hvordan ser det ud med mos og lav i Nordjylland og Vestkysten samt Bornholm? Hvor mange nye arter af bjørnedyr finder elever, når de for første gang nogensinde leder i hele landet? Læs mere om forskningen.

astra girl

Grundeksperimentet

Grundeksperimentet består af en kortlægning af mos og lav i forskellige naturtyper (park, skov, by osv.), måling af abiotiske faktorer samt eventuel gruppebestemmelse af henholdsvis mos og lav.

 • Finde mos og lav i lokalområdet og registrere fundet med appen 'Arter - Indberetning'
 • Måle abiotiske faktorer som temperatur, pH og ammoniak
 • Registrere voksested (træ, sten, hus osv.)
 • Registrere naturtype (skov, landbrug, by, park)
 • N/S/Ø/V vendt (frivillig)
 • Undersøge fund og gruppebestemme dem ved brug af 'nøgle' og undersøgelser  med ex UV-lys, NaOH mm. (tilbage på skolen, frivillig)
 • Indsende fund til Statens Naturhistoriske Museum (frivillig)

Ekstra eksperimentet

Ekstra eksperimentet omhandler registrering af fund af bjørnedyr i det mos eller lav I har indsamlet, samt arts- eller gruppe bestemmelse af disse bjørnedyr.

 • Finde bjørnedyr i mos eller lav ved brug af stereolup
 • Tage billeder af bjørnedyr og uploade dem til 'Arter - Indberetning' (frivillig)
 • Gruppe- eller artsbestemme bjørnedyrene ved hjælp af 'nøgle' samt observationer
 • Udarbejde præparat af bjørnedyr ved hjælp af mikroskop (frivillig)

Støttet af

Masseeksperiment 2022/2023 er støttet af VILLUM FONDEN, 15. Juni Fonden, Friluftsrådet, Nordea-fonden og AAGE V. JENSEN NATURFOND.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content