astra logo hvid

Danmarkskort og indmeldt data

Godt 30.000 elever fordelt på 1.200 skoler deltager i årets Masseeksperiment. Herunder finder du et kort, der viser de skoler der både er tilmeldt, og har gennemført eksperimentet og indmeldt data.

Kun data - ikke resultater

Vær opmærksom på, at kortet udelukkende viser, om de tilmeldte skoler har gennemført eksperimentet og indmeldt data. De egentlige resultater, der hviler på de data, skolerne har indsendt, udgives i en resultatrapport der kommer i første del af 2022. Vi produceres ligeledes en resultatfilm, målrettet eleverne, som udgives samtidig med resultatrapporten. Begge dele kan du til den tid finde her på siden under menupunktet 'Resultater', ligesom du vil få tilsendt

Skalaer fysiske målinger

Vi har udviklet skalaer for de fysiske målinger. Af dem kan du aflæse hvad fx grænseværdien er, eller normalværdien. Fx er luftens normale indhold af CO2 400 ppm, og det maximale anbefalede indhold af CO2 i et klasselokale er 1000 ppm CO2.

I kan sætte jeres egne målinger ind på skalaerne, og få viden om hvor på skalaen jeres måling ligger - er den fx over eller under det anbefalede?

astra girl
astra girl
Skala for CO2
skala for temperatur
skala for belysning
skala for lydtryk
skala for efterklang
Scroll to Top