Elev måler indeklima med sin smartphone

Koordinator og vejleder

Masseeksperiment 2021 som et samarbejdsprojekt

Masseeksperiment kan med fordel gennemføres som et fælles projekt, hvor flere klasser, skoler eller fag på gymnasier deltager. 

Ud over den fælles indsats om en problemstilling, der er virkelighedsnær for de fleste elever, kan deltagelse i eksperimentet være et fælles projekt på tværs. Det kan være forankret i arbejdet med indeklima, miljørådet eller undervisningsmiljørepræsentanterne, ligesom fælles deltagelse vil give eleverne handlemuligheder på et oplyst grundlag.

Deltagelse på tværs af skoler i en kommune kan ligeledes være et fælles projekt, hvor hele kommunen får ‘syn for sagen’ - og ganske gratis for tal for indeklimasituationen i jeres kommune og mulighed for at handle derpå.

Desuden kan deltagelse i Masseeksperiment også fungere som ‘løftestang’ for en didaktisk eller tværfaglig indsats. Fx samspil med eksisterende strategiske indsatser, på tværs af fag, progression, elevstyring eller forskning i undervisningen.

Vi har udarbejdet refleksionspapirer til alle jer, der arbejder for et fælles løft. Papirer, som I kan gøre brug af, hvis I påtænker at planlægge en fælles deltagelse i Masseeksperiment.

astra girl

Naturfagsvejleder organiserer fælles deltagelse i Masseeksperiment

I forbindelse med årsplanlægningen sender jeg en kalender ud med det nye skoleårs naturfaglige begivenheder - herunder datoer og tema for Masseeksperiment.

For at lette kollegernes arbejde og samtidig opnå overblik over vores skoles deltagelse har jeg i år udsendt et simpelt spørgeskema, hvor jeg beder naturfagslærerne på de enkelte årgange melde ind:

  • Om de ønsker at deltage i Masseeksperiment, i så fald med hvor mange klasser på årgangen
  • For indskolingens vedkommende om de ønsker deres lokaler indeklima-kortlagt ved hjælp fra ældre klasser
  • For tredje årgang og op, om de vil være behjælpelig med målinger i indskolingsklasser

 

Endelig giver én naturfagslærer fra hver årgang mig sin skolemail-adresse, og så klarer jeg tilmeldingen. Den model, håber jeg, giver chance for en koordineret og smidig indsats.

Naturfagsvejleder, Skolen på Duevej, Frederiksberg

Involvere børn og unge samfundsmæssigt

Personligt synes jeg, at det er et super godt projekt at involvere børn og unge samfundsmæssigt. Det er ikke tit, at man kan bidrage som lille skole til så stort og spændende et formål. Så tak, fordi vi må være med hvert år!

Lærer i grundskolen, som deltog i Masseeksperiment 2019

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content