Elever sidder foran et Masseeksperimentbanner
  • Astras undervisningsmaterialer

Astras undervisningsmaterialer

Materialer til Masseeksperiment 2021

Hvert år udvikler Astra undervisningsmaterialer, der er tilknyttet Masseeksperimentet. Materialerne er tænkt som inspiration til jeres undervisning, hvor I gennemfører Masseeksperiment som aktivitet, samtidig med at I gennemfører undervisning, der er aktuelt i forhold til Fælles Mål eller Kernestof –  i 2021 med udgangspunkt i indeklima.

Derudover indgår vi et samarbejde med eksterne aktører om deres undervisningsmaterialer.

Få inspiration til, hvordan I kan inddrage Masseeksperiment i undervisningen, herunder praksiseksempler på, hvordan andre skoler har benyttet Masseeksperiment i undervisningen eller som ‘løftestang’ for progressionsarbejdet i naturvidenskabelig arbejdsmetode.

astra girl

Gør noget aktivt med den nye viden

Handlekataloget er et redskab, der er udviklet til eleverne, så de får mulighed for at handle på baggrund af den viden, de har opnået om indeklimaet i deres klasselokale.

I handlekataloget kan eleverne skrive deres egne målinger ind og sammenligne dem med 'grænseværdier' og 'normalværdier'. I handlekataloget er der ligeledes inspiration til, hvad de selv kan gøre, hvis de fx har målt nogle udfordrende efterklangmålinger. Lavpraktiske, direkte løsninger og adfærdsændringer som eleverne selv kan implementere.
 
VIGTIGT: I må ikke begynde at bruge 'handlekataloget', før selve Masseeksperimentet er afsluttet. Hvis I ændrer adfærd i midten af eksperimentet, kan det påvirke resultaterne.

Handlekatalog

Hent katalog

Duksehjulet – et redskab, der hjælper jer med at sikre et godt indeklima

'Duksehjulet' er et redskab, som kan støtte jeres klasse i at huske god indeklimaadfærd. Der er fx vigtigt at lufte ud eller tømme skraldespand for at undgå lugtgener og for høje CO2 niveauer.

Duksehjulet er vedlagt jeres eksperimentkit, men I kan også printe det ud herfra, hvis fx en kollega gerne vil have det. Hæng duksehjulet op i klassen, og sæt træ tøjklemmer med elevernes navne på hjulet. Disse elever har en af de fem tjanser denne uge. Skift alle elever ud, når en ny uge starter.

VIGTIGT: I må ikke begynde at bruge 'duksehjulet', før selve Masseeksperimentet er afsluttet. Hvis I ændrer adfærd i midten af eksperimentet, kan det påvirke resultaterne.

Duksehjulet

Duksehjulet

Gymnasieforløb: indeklima

I samarbejde med gymnasielærer Kasper Solberg har vi udviklet et tværfagligt forløb om indeklimaets betydning for alles trivsel – såvel i hjemmet som på gymnasiet.  Et forløb til NV eller anden tværfaglig undervisning, hvor naturvidenskabelige metoder kommer i spil. 

Materialet består af en generel introduktion til væsentlige problemstillinger samt en række opgaver, hvor eleverne skal opstille, afprøve og måle simple og avancerede problemstillinger for at opstille og afprøve hypoteser. Der lægges op til at anvende både forhenværende og nyt apparatur til dataopsamling. Forløbet kan passende kobles i fagene matematik, fysik, kemi og biologi, med mulighed for egne præferencer i kombination med egne forsøg.

Undervisningsforløb

Hent forløbet

Faglige videoer

Vi har udviklet tre videoer, der forklarer eleverne, hvad det egentlig er, de måler, og hvordan udstyret virker.

Vis videoerne til eleverne, inden I går i gang med eksperimentet. Så har de en god forståelse af hvordan og hvorfor, de skal måle det, de måler.

CO2-målinger 

I videoen kommer vi omkring, hvad CO2 i luften er, hvad ppm og normalværdi for CO2-indhold er, og hvordan udstyret, I måler med, virker. At det er en syre-base reaktion, der sker i glasrøret, som så kan aflæses.

Lufttemperatur og middelstråletemperatur

I videoen finder eleverne ud af, hvad forskellen er på de to temperaturmålinger, ligesom de bliver introduceret til målemetoden. Hvorfor er det en bordtennisbold, og hvorfor skal den svinges rundt?

Efterklang

I videoen bliver lyd og efterklang forklaret, og ideen med at sprænge balloner for at måle efterklang bliver gennemgået.
astra girl

Naturvidenskabelig metode

Da Masseeksperiment altid er en naturvidenskabelig aktivitet med fokus på den naturvidenskabelig metode, autentisk problemstilling og elevinvolvering, giver det mening at inddrage aktiviteten i et helt forløb, som rulles ud i den naturfaglige eller naturvidenskabelige undervisning.

Programleder for Masseeksperimentet, Lene Christensen

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content