astra logo hvid

Andre materialer

En række eksterne samarbejdspartnere har tilbudt gratis undervisningsmaterialer til deltagerne i Masseeksperiment. Det er helt frit, om I ønsker at benytte jer af materialerne, ligesom det er gratis at benytte tilbuddene.

Læs mere om hvilke materialer, der er lagt i kittet her.

Herunder finder du en kort beskrivelse af materialerne og link til, hvor du kan finde det undervisningsmateriale, der er tilknyttet.

astra girl

Dansk Center for Undervisningsmiljø

DCUM har stillet deres nyudviklede screeningsværktøj, Indeklima Tjek, gratis til rådighed. Læs mere om det her. DCUM stiller også deres nyudviklede undervisningsmaterialer til grundskolen gratis til rådighed.

Indskoling

Indeklimakampen er et kortspil til indskolingselever, der på en legende måde lærer eleverne om indeklimaet, og hvad de selv kan gøre for at skabe et godt indeklima.

Det er super let at lære, da man bare skal følge videoen, der følger med. Materialet til indskoling samt link til bestilling af kortene finder du her.

Mellemtrin

Undervisningsmaterialet 'undersøg indeklimaet' har til formål at øge elevernes viden om indeklima - lys, lyd, luft og temperatur. Gennem målinger, opgaveløsning, refleksion og samtaler opnår eleverne en større forståelse for, hvordan de forskellige parametre har betydning for deres læring og trivsel, og en øget bevidsthed om, hvordan I i fællesskab kan sikre bedre indeklima i klasen.

Materialet er bygget op af lektioner om 'lys', 'lyd', 'luft' og 'temperatur'. Hvert tema tager en dobbeltlektion at gennemføre. I kan undervise i temaerne isoleret eller som et forløb i forlængelse af hinanden. Undervisningen dækker kompetencemål for natur og teknologi. Materialet til mellemtrin finder du her.

Scroll to Top