astra logo hvid

Adfærdsundersøgelse

Forundersøgelser har vist, at simple adfærdsændringer også kan have en gavnlig effekt på indeklimaet. Vi har derfor sammen med Alexandrainstituttet og Realdania planlagt en adfærdsundersøgelse, hvor vi gerne vil kigge på hvilken forskel for indeklimaet små adfærdsændringer kan gøre.

Undersøgelsen har fokus på de mere adfærdsrelaterede aspekter af indeklima, i forhold til hvordan man med simple tiltag og ændret adfærd kan arbejde aktivt for at forbedre indeklimaet i skolerne. Det kan fx være undervisningsmiljøet i form af bordopstilling, belysning mm.

Det er kendt fra tidligere undersøgelser, at der er store udfordringer med indeklimaet i de danske folkeskoler. En stor del af udfordringerne har at gøre med bygningsfysik og kræver ændringer i de tekniske installationer eller de bygningsmæssige rammer. Det kan vi ikke ændre med adfærdsinterventioner, men det er interessant at undersøge, hvor meget vi kan rykke med interventionerne, hvordan de opfattes, hvordan det passer ind i skolernes praksis, hvad der motiverer, hvilke barrierer der opleves, og hvad der skaber den største oplevede effekt.

Gennem et afgrænset kvalitativt studie kan vi indsamle et rigt datamateriale, der kan hjælpe os med at blive klogere på nogle af de små tiltag, man kan gøre ude på skolerne her og nu, imens vi venter på, at de bygningsmæssige rammer løbende bliver opdateret. Samtidig får I vigtig viden om jeres eget undervisningsmiljø, og hvilke små ændringer der kan afhjælpe jeres indeklimaproblematik.

astra girl

Vi håber fem skoler med hver 3 klasser vil være med

Der laves adfærdseksperimenter på 5 skoler og alle skoler skal repræsenteres af  en klasse i indskoling, mellemtrin og udskoling.

I bliver aktivt inddraget i planlægningen af eksperimentet, og hvad I ønsker at afprøve. I deltager aktivt i afprøvningen af interventionerne, som kan være nogle simple tiltag i forhold til adfærd og indeklima. Fx ændret bordopstilling, punktbelysning, bevægelse i undervisningen m.m. 

Alexandra Instituttet vil  være på skolerne i November måned 2021 og følge interventionerne i form af observationer i klasserum og på skolen i øvrigt og ved at følge nogle lærere i deres hverdag og arbejdspraksis (go-alongs)

På alle skolerne skal man være indstillet på i uge 47 at deltage i:

  • et fokusgruppeinterview med den lokale ledelse
  • 2 fokusgruppeinterviews med undervisere
  • Elevinddragelse/ fokusgruppeinterview med elever
Scroll to Top