Nyheder - Ny Viden

30.000 skoleelever skal måle CO2 og trivsel i det hidtil største Masseeksperiment

Over halvdelen af danske klasselokaler har en CO 2 -koncentration, der ligger over det acceptable niveau. Sådan lød konklusionen i 2009, da 25.000 elever målte indholdet af CO 2 og mængden af skimmelsvampe i luften på deres skole.

Målingen var en del af Masseeksperiment – et årligt undervisningstilbud, som giver landets skoleelever mulighed for at arbejde med virkelig forskning og få mere viden om naturfaglige emner. I 2014 blev målingerne gentaget. Denne gang var det hele 60 procent af klasselokalerne, der havde et alt for højt CO 2 -niveau.

Til efteråret sætter Masseeksperiment for tredje gang indeklima på dagsordenen, når intet mindre end 30.000 elever landet over inviteres til at kortlægge indeklimaet i deres undervisningsmiljø. Dermed bliver det den største og mest omfattende måling i Masseeksperiments historie, og samtidig verdens største interventionsundersøgelse om indeklima.

Elevernes målinger kan sætte indeklimaet på dagsordenen

Realdania støtter i år Masseeksperiment med over 4 mio. kroner som en del af den filantropiske forenings løbende indsats for at forbedre indeklimaet i landets skoler. Alt for mange elever modtager i dag undervisning i lokaler, hvor luften er for tung, og hvor resultatet er koncentrationsbesvær og dårlig trivsel.

”Det er vi nødt til både sætte fokus på og lave om på. Med Masseeksperiment giver vi eleverne en unik mulighed for selv at dokumentere indeklimaet på deres egen skole – og hvordan det påvirker deres adfærd og koncentration i løbet af skoledagen. Jeg håber, at resultaterne kan være med til at sætte emnet på dagsordenen både på den enkelte skole, politisk og i den brede danske
befolkning. Vi glæder os rigtig meget til at følge eksperimentet,” siger Anne Gade Iversen, projektleder i Realdania.

Masseeksperiment indsamler værdifuld viden

Elever, der deltager i Masseeksperiment, er med til at skabe ny viden og vigtige forsøgsresultater for de forskere, der har formet årets eksperimentet.

Tidligere har Masseeksperiment f.eks. vist, at børn, der cykler eller går til skole, koncentrerer sig bedre, at der er en sammenhæng mellem børns inkontinens og dårlige skoletoiletforhold, mens elever i 2019 kortlagde udbredelsen af plastforurening i hele landet. Resultater, der gav omtale i mange lande, og som senest er blevet optaget i tidsskriftet ’Nature Scientific Reports’.

”Masseeksperiment er et rigtig godt eksempel på kompetenceorienteret naturvidenskabelig undervisning. Eleverne arbejder med autentiske problemstillinger, der har relevans for dem selv, og de benytter undersøgelsesmetoder, som er lig dem forskerne benytter i virkeligheden. Alt sammen noget som er med til at motivere eleverne i undervisningen,” siger Lene Christensen, programleder for Masseeksperiment.

Den tredje måling kigger også på adfærd og trivsel

I 2021 er det tredje gang, at indeklima i klasselokaler bliver omdrejningspunktet for Masseeksperiment, der udvikles af det nationale naturfagscenter Astra i samarbejde med relevante eksterne forskere, herunder forskere fra Danmarks Tekniske Universitet.

I år er eksperimentet bygget op som en såkaldt interventionsundersøgelse, med to CO 2 målinger. Den første måling foretages på en dag, hvor eleverne har brugt deres klasselokale som vanlig. Det er den, der skal holdes op mod målingerne fra 2009 og 2014. Den anden måling foretages en uge efter, hvor eleverne har været ude i frikvarteret og luftet ud i mellemtiden. Begge dage undersøger eleverne, hvordan det påvirker mængden af CO 2 i lokalet, deres koncentrationsevne og fysiske trivsel. Derudover måler eleverne belysning, lyd, efterklang og temperatur i deres eget undervisningsmiljø.

”Der ligger et stort potentiale i en tredje måling af CO 2 -indholdet i landets klasselokaler, så vi får dokumenteret, om det har rykket sig i en bedre retning. Derudover udvides eksperimentet i år med målinger af alle indeklimaparametre sat i relation til elevernes adfærd, koncentration og trivsel. Dermed får vi en meget bredere registrering af indeklimaproblematikken, som jeg håber kan give de enkelte skoler og kommuner et godt grundlag at handle ud fra i arbejdet med at bedre indeklimaet,” siger Anne Gade Iversen.

Ny app skal hjælpe skoler med at kortlægge indeklimaet

De deltagende skoler får også adgang til et nyt indeklimaværktøj fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, som er udviklet med støtte fra Realdania. IndeklimaTjek er en app, som giver skolerne mulighed for selv at kortlægge deres indeklima på en dag eller to. På baggrund af kortlægningen udarbejder app’en automatisk overblik og rapport samt en skræddersyet vejledning med gode råd til indeklimaforbedringer på den pågældende skole.

Efter COVID-19 kan der være flere skoler, som er blevet mere opmærksomme på vigtigheden af at lufte ud. Derfor skal lærerne ifm Masseeksperiment blandt andet også indrapportere til forskerne, om de har ændret udluftningsvaner som følge af pandemien.

Læs om forskningen bag Masseeksperiment 2021.

Relateret indhold

Andre nyheder og cases

30.000 elever på jagt efter bjørnedyr

Masseeksperiment er i fuld gang! 30.000 eleverne prøver kræfter med anderledes undervisning og bidrager til at forskere får et bedre grundlag for at forstå biodiversitetskrisen.

Elev hælder væske fra kolbe til reagensglas

Kemiske stoffer påvirker indeklimaet i klasselokaler

Resultater fra Masseeksperiment 2021 viser, at luften i danske klasselokaler er fuld af kemi. Læs om resultaterne, og om hvad I kan gøre ved det. 

Elever måler vinduet op

Dårligt indeklima påvirker skoleelevers trivsel

Masseeksperiment 2021 viser, at CO2-niveauet i klasselokalerne ikke forbedret siden 2009. Den dårlige luftkvalitet påvirker både elevernes trivsel og koncentrationsevne.

Elever sidder til undervisning i klasselokalet

Masseeksperiment udvalgt som fyrtårnsprojekt

Masseeksperiment er et af TeknologipagtRådets ni udvalgte fyrtårnsprojekter som alle er eksempler på særligt gode projekter, andre kan lade sig inspirere af.

Elever måler vinduet op

Astras Masseeksperiment er motiverende naturfagsundervisning på et sølvfad

De næste tre uger skal flere tusinde elever fra hele landet måle om indeklimaet i skolen påvirker deres koncentrationsevne, for støj, indelukket luft og dårligt lys er trods årtiers fokuseret indsats fortsat hverdag for elever på mange danske skoler og gymnasier.

Skip to content