Nyheder - Ny Viden

30.000 elever på jagt efter bjørnedyr

Elever i Danmark er i disse uger ude for at kortlægge mos, lav og bjørnedyr. Masseeksperiment er nemlig i fuld gang, og ud over at eleverne prøver kræfter med anderledes undervisning, så er de også med til at give os en bedre forståelse af, hvordan vi mennesker påvirker den danske natur.

Udstyret med lup, UV-lamper og kamera begiver knap 30.000 danske skoleelever sig i disse uger på minisafari i naturen for at indsamle mos og lav. De grønne vækster tager de med sig hjem i klassen, hvor de bruger stereolup og mikroskop til at undersøge deres fund af mosser og laver, og om disse indeholder bjørnedyr. 

I samarbejde med førende eksperter fra ind- og udland deltager eleverne i Masseeksperimentet 2023, et undervisnings- og forskningsprojekt, som skal give ny viden om naturens tilstand. Eleverne arbejder systematisk med at indsamle, undersøge og gruppe- og artsbestemme de forskellige organismer. For både lærere og elever er det måske første gang, de stifter bekendtskab med metoder såsom feltundersøgelser, disciplinen at nøgle og mikroskopering.

Vil du prøve med din klasse? Find vejledninger, nøgler og andet materiale.

Samtidig er undersøgelsen et møde med naturvidenskabelig arbejdsmetode, siger programleder for Masseeksperimentet, Lene Christensen:

”Vi ved, at det motiverer eleverne, når de udfører autentiske, naturvidenskabelige undersøgelser, og når de sammen med tusindvis af andre elever oplever, at deres bidrag bruges til relevant og virkelig forskning – at de data, de indsamler, skaber reelle resultater. Masseeksperimentet skal styrke børns og unges naturfaglige almendannelse, og vi vil gerne have eleverne til at opdage, at science er spændende og nødvendig for vores fremtid.”

 

Ukendte arter vil dukke op

Når så mange elever går på jagt, vil de med al sandsynlighed også finde ukendte arter af bjørnedyr. Tæt ved 1.500 arter af bjørnedyr er beskrevet på verdensplan, men forskerne forventer, at der eksisterer mindst 10.000 arter af det mikroskopiske og ekstremt hårdføre dyr; Nogle arter kan overleve både nedfrysning, stråling og selv en tur ud i rummet, mens andre arter er følsomme over for selv små temperaturstigninger.

Elevernes ekspedition foregår i parker, i løvskove og især på kirkegårde, hvor de tager både fotos, der indrapporteres i portalen Arter, laver naturvidenskabelige undersøgelser og indsamler fysiske prøver, der sendes ind til forskerne.

”Eleverne hjælper os med at blive klogere på det oversete mikroliv i Danmark. Det er et meget værdifuldt bidrag til vores forskning, at vi kan indsamle data i så stor en skala. I kraft af elevernes arbejde forventer vi at få vigtig viden om sammenhænge mellem arterne i naturen og det tætte samspil mellem mennesker og natur,” siger Anders P. Tøttrup, vicemuseumschef på Statens Naturhistoriske Museum. 

Masseeksperimentet er udviklet af det nationale naturfagscenter Astra i samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum og er Danmarks største kortlægning af bjørnedyr, mos og lav. De første resultater af elevernes undersøgelser ligger klar til efteråret. Alle deltagere i Masseeksperiment får direkte besked, når resultaterne er klar.

Relateret indhold

Andre nyheder og cases

Elev hælder væske fra kolbe til reagensglas

Kemiske stoffer påvirker indeklimaet i klasselokaler

Resultater fra Masseeksperiment 2021 viser, at luften i danske klasselokaler er fuld af kemi. Læs om resultaterne, og om hvad I kan gøre ved det. 
Elever måler vinduet op

Dårligt indeklima påvirker skoleelevers trivsel

Masseeksperiment 2021 viser, at CO2-niveauet i klasselokalerne ikke forbedret siden 2009. Den dårlige luftkvalitet påvirker både elevernes trivsel og koncentrationsevne.
Elever sidder til undervisning i klasselokalet

Masseeksperiment udvalgt som fyrtårnsprojekt

Masseeksperiment er et af TeknologipagtRådets ni udvalgte fyrtårnsprojekter som alle er eksempler på særligt gode projekter, andre kan lade sig inspirere af.
Elever måler vinduet op

Astras Masseeksperiment er motiverende naturfagsundervisning på et sølvfad

De næste tre uger skal flere tusinde elever fra hele landet måle om indeklimaet i skolen påvirker deres koncentrationsevne, for støj, indelukket luft og dårligt ...
Elev måler indeklima med sin smartphone

Fælles oplevelse for en hel skole

Trekløverskolen i Frederikssund kastede sig ud i Masseeksperiment for første gang. Det blev en del af den fælles historie for de tre afdelinger.
Skip to content