Masseeksperiment 2019: Plastforurening i vand

Verdens første nationale kortlægning af plastforurening

Plastforurening er et af de mest hastigt voksende miljøproblemer i vores tid. Der er rigelig evidens for at plastforurening er et stort miljøproblem, men det er afgørende at vi forholder os til fakta, når vi udtænker løsninger til problemet. Plast er et fantastisk materiale, der har mange gode egenskaber, men det er nødvendigt at vi i fremtiden forholder os til:

  • Plastproduktion. Hvor er det nødvendigt, hvor meget producerer vi og kan vi udvikle mere miljøvenlig plastproduktion?
  • Affaldshåndtering. Gadeaffald er ikke ønskeligt, og det plast der bliver smidt ud som skrald, skal håndteres. Vi skal benytte os af sortering af plast, genbrug af plast og ikke mindst udnytte det brugte plast som en ressource.
  • Vi skal som forbrugere overveje vores forbrug af plast, hvor vil det være hensigtsmæssigt at nedsætte forbruget eller benytte sig af andre muligheder?

Kilderne til plastforurening er mange - det kan være fra private husholdninger, industrien, landbruget, fiskeriet og når vi som forbrugere smider plastaffald fra os i naturen. Men vi har ikke tilstrækkelig viden om omfanget af plastforureningen, ligesom vi ikke ved nok om, hvilken slags plast vi finder derude, og hvor den findes henne.

astra girl
Videoer - Resultater, introduktion eller forklaring

 

Masseeksperiment 2019

Hent vejledninger, resultatrapporter og undervisningsmaterialer

astra girl